Beviljade anslag under organisationen Invigos AB

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Bengtsson, SaraTillämpad psykologiUtvärdering och åtgärder för att främja motivationsprocesser under den enskilda lektionen när eleven använder det digitala verktyget Alla kan skriva 1Invigos AB0