Beviljade anslag under organisationen Karolinska Institutet

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Axelsson, JohnPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Sömn och social interaktion: Effekterna av sömnbrist på kommunikation, samarbete och hjälpsamhet.Karolinska Institutet0
Bäckman, LarsHälsovetenskaperMänniskans kognitiva åldrande: Betydelsen av dopaminfunktionerKarolinska Institutet1
Bälter, KatarinaGlobaliseringsstudierVäxthusgaser och matvanor och dess betydelse för samhället i ett globalt perspektiv.Karolinska Institutet0
Bölte, SvenHälsovetenskaperSensitivity to signals of communicative intent in infancy at low and high risk for autismKarolinska Institutet1
Ehrsson, HenrikPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Var det bara inbillning? Gränslandet mellan inbillning och verklig perception.Karolinska Institutet0
Falck-Ytter, TerjePsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Känslighet för biologisk rörelse och audiovisuell synkroni hos barn med autismKarolinska Institutet0
Falck-Ytter, TerjePsykologi (exklusive tillämpad psykologi)TIDIG UTVECKLING HOS SPÄDBARN MED RISK FÖR AUTISM OCH ADHD: EN LONGITUDINELL STUDIE MED FOKUS PÅ DIVERGENTA OCH KONVERGENTA MEKANISMERKarolinska Institutet0
Fischer, HåkanHälsovetenskaperEffekter av åldrande på processande av emotionell informationKarolinska Institutet1
Forss, AnetteOmvårdnadTeknik, hälso- och sjukvård och personcentrering: framtid utan utopiska och dystopiska förtecken Karolinska Institutet1
Ghaderi, AtaTillämpad psykologiEtt interaktivt internet-baserat program för prevention av ätstörningar på bred frontKarolinska Institutet0
Hammar, NiklasHälsovetenskaperInternationell migration, integration, hälsa och andra aspekter av välfärd. En epidemiologisk studie av finska tvillingar i Sverige.Karolinska Institutet1
Herlitz, AgnetaPsykologiKönsskillnader i kognitiva funktionerKarolinska Institutet1
Lichtenstein, PaulHälsovetenskaperOrsaker till olikheter i beteende, personlighet och anpassning - genetiska faktorer och deras interaktion med miljön i och utanför familjenKarolinska Institutet1
Lynöe, NielsFilosofiPrioritizing in Health Care: The Reasonableness and Applicability of the Principles of Cost-Efficiency, Need, and ResponsibilityKarolinska Institutet1
Olsson, AndreasPsykologiAversioner i den sociala interaktionen: Hur påverkas skapandet av aversioner gentemot andra individer av social information?Karolinska Institutet0
Olsson, Mats J.Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)Kan näsan skilja sjuk från frisk?Karolinska Institutet0
Orth-Gomer, KristinaHälsovetenskaperStudier av sambandet mellan alkoholvanor, dryckesmönster och psykosociala förhållanden samt kranskärlssjukdom.Karolinska Institutet1
Rasmussen, FinnHälsovetenskaperDiskrimineras överviktiga män på arbetsmarknaden?Karolinska Institutet1
Ullén, FredrikHälsovetenskaperDen musicerande människan - kultur och arv i samspelKarolinska Institutet0
Wallberg-Henriksson, HarrietOspecifierad ämneMedicinhistoriskt arkiv, Karolinska InstitutetKarolinska Institutet1
Öhman, ArnePsykologiMedvetande och emotionell inlärningKarolinska Institutet1