Beviljade anslag under organisationen Lunds universitet

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Ahlström, GöranEkonomisk historiaSverige och "Bretton Woods" (1945-1960).Lunds universitet1
Ahlström, GöranEkonomisk historiaSverige, IMF och den internationella valutapolitiken 1960-1994Lunds universitet1
Amsellem, PatrickKonstvetenskapSkissernas museum: Digitalisering och tillgängliggörande av museets samlingarLunds universitet0
Anckarsäter, HenrikHälsovetenskaperBarn med neuropsykologiska problem och deras psykiska och sociala hälsa under tonåren - en longitudinell tvillingstudieLunds universitet1
Andersson, PeterHistoriaPoser och hållning i vardagligt och rituellt kroppsspråk, ca 1870-1930Lunds universitet0
Arvidsson, SusanneFöretagsekonomiHållbart företagande, rapportering och bestyrkande: Fokus på utmaningar och framtida kunskapsbehovLunds universitet0
Asheim, Björn TerjeKulturgeografiNya perspektiv på regional innovationspolitikLunds universitet1
Axelsson, TobiasEkonomisk historiaTillväxt, ojämlikhet och globalisering: Mot en ny förståelse av tillväxtdynamiken i utvecklingsländerna i gränslandet mellan ekonomisk historia och utvecklingsekonominLunds universitet0
Badersten, BjörnStatsvetenskapStadsstatens renässans? Om det urbana som lokalt och globalt i politiken.Lunds universitet1
Badersten, BjörnStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Digitalisering av Herbert Tingstens vetenskapliga skrifter och politiska publicistikLunds universitet0
Bengtsson, LarsFöretagsekonomiStrategi och struktur i det entreprenöriella universitetet - En studie av nordiska universitet och tekniska högskolor.Lunds universitet1
Berggren, LarsHistoriaBeing a truck driver. Social and cultural changes since the 1970s. WorkshopLunds universitet0
Bergman, KerstinLitteraturvetenskapGestaltning av sinneserfarenheter i samtida litteratur och filmLunds universitet1
Bexell, GöranOspecifierad ämneForskningsförberedande åtgärder för Humanistlaboratoriet vid Lunds universitetLunds universitet1
Bindreiter, UtaJuridikMellan tradition och förnyelse: Rättstänkandet i Sverige 1940-2000Lunds universitet1
Björkdahl, AnnikaStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Nordisk forskning om Internationella Relationer: Tillbakablickar och framtidsvisionerLunds universitet1
Blomqvist, JerkerOspecifierad ämneSkandinaviska översättningar av antikens och medeltidens litteratur - en bibliografisk nätresursLunds universitet1
Brandtler, JohanOspecifierad ämnePolarity Sensitivity and Evaluability: The Lexical Properties of Swedish Polarity ItemsLunds universitet1
Brante, ThomasSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Science, Expertise, Systems of Professions, and Political Decision-makingLunds universitet1
Brinck, IngarFilosofiFrågor om konst och praktik: I dialog med tingenLunds universitet0
Burenhult, NiclasOspecifierad ämneDigitalt multimediaarkiv för austroasiatiskt immateriellt kulturarv (Dig-AAA)Lunds universitet1
Burenhult, NiclasJämförande språkvetenskap och lingvistikSpråket som nyckel till perceptuell mångfald: ett tvärvetenskapligt grepp på sinnenaLunds universitet0
Bäck, HannaStatsvetenskapThe Ideological Cohesion of Parliamentary Parties and Its Implications for Decision-Making in Modern DemocraciesLunds universitet1
Bäckström, MartinPsykologiVärdemässigt neutrala frågor ökar personlighetstests teorirelevans och praktiska nyttaLunds universitet1
Carling, GerdJämförande språkvetenskap och lingvistikEtt reviderat och digitaliserat lexikon över tokhariska ALunds universitet1
Carlsson, HansNationalekonomiAtt bekämpa kartellerLunds universitet1
Collstedt, ChristopherHistoriaI krigets skugga. Den rättsliga hanteringen av militärt våld i Skåne ca 1658-1700Lunds universitet1
Cronqvist, MarieHistoriaLänkade televisionshistorier. Mediala nätverk och programutbyte mellan Sverige och DDR ca 1970-1990Lunds universitet0
Djurfeldt, GöranAnnan samhällsvetenskapAfrikas livsmedelskris. En studie av asiatiska modeller och deras relevans för afrikansk jordbruksutveckling.Lunds universitet1
Dribe, MartinEkonomisk historiaEn industristads uppgång och fall: Landskrona befolkningsstudieLunds universitet0
Dribe, MartinEkonomisk historiaSkånes ekonomisk-demografiska databas 1650-2010Lunds universitet0
Dunér, DavidIdé- och lärdomshistoriaChristopher Polhem 1661-1751. Tekniska innovationer och det metaforiska tänkandetLunds universitet1
Edling, ChristoferSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Exploring Blind Spots. Nordiska sociologförbundets 27e konferens, Lunds universitet, 14-16 August 2014.Lunds universitet0
Egerland, VernerSpråkstudierNorm, variation och standardisering: Subjektsregeln i de romanska språkenLunds universitet1
Egonsson, DanFilosofiLivskvalitet och preferensers rationalitetLunds universitet1
Ekerot, Lars-JohanSpråkstudierEU-svenskan och förenklingen av författningsspråket.Lunds universitet1
Eklöf Amirell, StefanHistoriaSuveränitet och sjöröveri (1870-1970)Lunds universitet0
Eldén, SaraSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Omsorg om barn i de köpta barnpassningstjänsternas tidevarv: En studie av barnflickor, barn och föräldrar.Lunds universitet0
Elgström, OleStatsvetenskapEU i andras ögon: Bilden av EU som internationell förhandlingsaktörLunds universitet1
Forslid, TorbjörnLitteraturvetenskapAtt förhandla litterärt värde. Sverige 2013Lunds universitet0
Fridlund, PatrikReligionsvetenskapPaul Ricoeur i dialogue med teologi och religionsvetenskapLunds universitet0
Gerdtham, UlfHälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomiInitieringsbidrag för forskning om "Social ojämlikhet i hälsa i Indien: Experimentella och icke-experimentella metoder (SIHIENA)"Lunds universitet0
Gustin, IngridArkeologiSpår av människor och möten under vikingatid. Föremål från finska fastlandet påträffade i Mälarområdet.Lunds universitet1
Haettner Aurelius, EvaAnnan humanioraKvinnors brev.Lunds universitet1
Hall, LarsPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Hur Skall Vi Tänka Om Vad Vi Tycker? En storskalig webbaserad undersökning av beslutsblindhet och åsiktsflexibilitetLunds universitet0
Hall, MartinStatsvetenskapVästvärlden: ett omtvistat begreppLunds universitet1
Hall, PatrikStatsvetenskapByråkratisering som konsekvens av företagsreformer inom offentlig förvaltning?Lunds universitet1
Halldén, PhilipReligionsvetenskapSaudiarabien efter den 11 september 2001: Mellan Reform och ReaktionLunds universitet1
Halldenius, LenaHistoriaDe mänskliga rättigheternas historiaLunds universitet0
Halldenius, LenaHistoriaDe mänskliga rättigheternas historia i de nordiska ländernaLunds universitet0
Halldenius, LenaFilosofiKvinnor och revolution under 1700-taletLunds universitet0
Hannerz, ErikSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Rewriting the city: graffiti and the subcultural appropriation of spaceLunds universitet0
Hansen, Jens UlrikFilosofi"Modality and Modalities" workshopLunds universitet0
Hansson Wahlberg, TobiasFilosofiKausalitet på social nivåLunds universitet0
Hansson, KristinaJämförande språkvetenskap och lingvistikSamtal mellan barn med hörselskada med hörapparat eller cochleaimplantat och hörande kamrater. Betydelsen av taluppfattning, taltydlighet och arbetsminne Lunds universitet0
Hedling, ErikFilmvetenskapIngmar Bergman 100 ÅrLunds universitet0
Hedling, ErikFilmvetenskapRebel Aesthetics: Lindsay Anderson RevisitedLunds universitet0
Hedling, ErikFilmvetenskapFilmen och den svenska välfärdsstatenLunds universitet1
Heidegren, Carl-GöranSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Filosofin i det nordiska välfärdssamhället. Komparativa studierLunds universitet0
Heilo, OlofKulturstudierTillbaka till mångfalden: de post-osmanska samhällenas samtid, framtid och historiaLunds universitet0
Hetzler, AntoinetteSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Hot och våld i skolan - är lärare rättslösa?Lunds universitet0
Hill, AnnetteMedievetenskapMedia and Fear: internationella symposiumLunds universitet0
Hill, AnnetteMedievetenskapMediernas producenter och publik, internationell konferensLunds universitet0
Holgersson, UlrikaFilmvetenskapMellan fördomar och folklighet - hembiträdet i svensk spelfilm 1930-1950Lunds universitet1
Holmberg, BengtAnnan humanioraKristen identitet - de första 100 årenLunds universitet1
Holmer, ArthurJämförande språkvetenskap och lingvistikAdverbs as verbs in Formosan languagesLunds universitet1
Ingthorsson, RögnvaldurFilosofiVetenskaplig essentialism: Aristotelianismen moderniseradLunds universitet0
Isendahl, ChristianKulturgeografiEkologi, makt och religion: Kognitiva landskap på Yucatán-halvönLunds universitet1
Jacob, MerleStudier av offentlig förvaltningEn kunskapsbas för styrning av samspelet mellan vetenskap och politik (KNOWSCIENCE)Lunds universitet0
Jacobsson, KatarinaSocialt arbeteBlanketter, formulär och pappersgöra - expanderande dokumenteringspraktiker i sjukvård och socialtjänstLunds universitet0
Jansdotter (avliden), AnnaHistoriaDen (själv)biografiska produktionen av den prostituerade kvinnan vid sekelskiftet 1900Lunds universitet1
Jarlert, AndersOspecifierad ämne"Bäste biskop!" Kommenterad utgåva av korrespondensen mellan drottning Victoria och biskop Gottfrid Billing 1900-1924Lunds universitet1
Johansson Dahre, UlfKulturstudierBeundran och förundran i förändring - att förstå Museum StobaeanumLunds universitet0
Jonsson, AnnaFöretagsekonomiOm internationalisering och lärande i praktiken - en studie om hur lokala nationella företag förvärvar stora multinationella företagLunds universitet0
Julien, MaritJämförande språkvetenskap och lingvistikAspektuella avledningar och eventstruktur i nordsamiskaLunds universitet0
Jönsson, ArneOspecifierad ämneLinné och Sydamerika: Utgåva av Diarium Surinamicum, Linnélärjungen Daniel Rolanders rapport från Surinam med kultur- och naturhistoriska kommentarerLunds universitet1
Jönsson, ChristerStatsvetenskapDiplomatins väsen.Lunds universitet1
Jönsson, ChristerStatsvetenskapDemokrati bortom nationalstaten? Transnationella aktörer och globala styrformer.Lunds universitet1
Jönsson, HåkanEtnologiMåltiden i upplevelseekonomin - en studie av måltidsordningen i svenska hemLunds universitet0
Jönsson, Lars-EricEtnologiPsykiatrins nya patient. Kulturella perspektiv på psykiatri och patientskap 1960-2000Lunds universitet1
Jönsson, MatsFilmvetenskapInstitutionell estetik: SF-journalens stil och funktion 1930-1960Lunds universitet1
Jönsson, MatsFilmvetenskapInternationell workshop vid Lunds universitet 21-22 maj 2013 inom ramen för det nybildade forskarnätverket The Newsreel Network (TNN)Lunds universitet0
Kaiserfeld, ThomasHistoriaExperterna, politikerna och lantbruket: Hushållskommittén och etablerandet av lantbruksforskningen som kunskapssystem 1793-1813Lunds universitet1
Kaiserfeld, ThomasTeknikhistoriaInternationellt möte "En ny syn på stora forskningsanläggningar: Globala forskningstrender om storskalig teknik och vetenskap"Lunds universitet1
Karlsson, AnastasiaJämförande språkvetenskap och lingvistikAtt skilja intonation från ton (Separating intonation from tone)Lunds universitet1
Karlsson, Klas-GöranAnnan humanioraFörintelsen och den europeiska historiekulturen.Lunds universitet1
Karsten, PerKonstvetenskapLunds Universitets Historiska Museums äldre negativsamlingLunds universitet1
Kinnvall, CatarinaGlobaliseringsstudierInternationella Relationer och Ontologisk SäkerhetLunds universitet1
Kruspe, NicoleJämförande språkvetenskap och lingvistikPerception över språk- och kulturgränser på Malackahalvön.Lunds universitet0
Kulneff-Eriksson, KarinSpråkstudierKatalog över ostrakonsamlingen vid Universitetsbiblioteket i LundLunds universitet1
Kulneff-Eriksson, KarinOspecifierad ämneKatalog över papyrussamlingen vid Universitetsbiblioteket i LundLunds universitet1
Landeschi, GiacomoArkeologiAtt fånga upplevelsen: digitala metoder för Sinnenas ArkeologiLunds universitet0
Larsson, BoHistoriaMinnen i stadsmiljön av försvunna befolkningsgrupper i Öst/Centraleuropa. Attityder, minneshantering och stadsplanering i Lviv, Tjernivtsi, Chisinau och Wroclaw. Slutkonferens i forskningsprojekt.Lunds universitet1
Larsson, BoHistoriaWorkshop i samband med RJ-projekt om minneshantering och stadsplanering i Lviv, Cernivci, Chisinau och Wroclaw.Lunds universitet1
Larsson, BoArkitekturMinnet av försvunna befolkningsgrupper i nutidens öst- och centraleuropeiska stadsmiljöer. Minneshantering och stadsplanering i Lviv, Cernivci, Chisinau och Wroclaw.Lunds universitet1
Larsson, KarlNationalekonomiEkonomiska modeller för råvarupriserLunds universitet1
Lindberg, AnnaHistoriaMarriage Payments in South India from 1930 to the PresentLunds universitet1
Lindberg, AnnaTvärvetenskapliga studierModernitet i Sydasien: Förhandling om framtiden i vardagens Sydasien Lunds universitet1
Lindbladh, JohannaOspecifierad ämneMinnet av Tjernobyl i vittnes- och skönlitteratur från Ukraina, Vitryssland och Ryssland.Lunds universitet1
Lindstedt Cronberg, MarieHistoriaDen inhemska hederskulturens storhet och fall, 1500-2000Lunds universitet1
Lindström, ErikSannolikhetsteori och statistikOptionsprissättning under modell- och prognososäkerhetLunds universitet1
Lindvall, JohannesStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Politiska institutioner och politiskt beslutsfattande i Europa och LatinamerikaLunds universitet1
Ljungberg, JonasEkonomisk historiaAsymmetriska trender under olika växelkurssystem: konsekvenser för konvergens och tillväxtLunds universitet0
Lobell, HåkanEkonomisk historiaSvenska politikers idéer och föreställningar om penningvärdets bestämning - relaterade till den engelska diskussionen och till den faktiskt förda penningpolitiken 1815 - 1862.Lunds universitet1
Lundh, ChristerEkonomisk historiaStatarsystem och godsdrift i Skåne 1800 - 1950Lunds universitet1
Lundin, SusanneEtnologiBiomedicin i gränslandet. Etnografi som en modell för att undersöka medicinens moraliska och legala gråzoner och för att ge underlag för internationella insatser.Lunds universitet0
Lundin, SusanneKulturstudierGlobal Bodies in Grey Zones: Health, Hope, BioeconomyLunds universitet1
Lundqvist, ÅsaSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Queer Migration: Sexualitet, genus, medborgarskap och intimitet ur ett Europeiskt perspektivLunds universitet1
Lundqvist, ÅsaSociologiDen svenska modellens kvinnor och män: elit och biografi i svensk efterkrigshistoria Lunds universitet1
Lutas, LiviuOspecifierad ämneDen narrativa metalepsen i nutida litteratur och litteraturforskningLunds universitet0
Malmström, HansOspecifierad ämneMetapragmatik möter teologi: evidentiell och epistemisk metadiskurs i engelska predikningarLunds universitet1
Marklund, AndersFilmvetenskapEuropeisk films nationella beroende. Den nationella kulturens betydelse för framgångsrik film i Europa under åren 2000-2007.Lunds universitet1
Maurin, Anna-SofiaFilosofiOntologiskt rättfärdigande: från sken till verklighetLunds universitet1
Mulinari, DianaSociologiFeministisk teori från Syd: En analys av genusforskningsbidrag från Afrika och Latinamerika till teoriutveckling.Lunds universitet1
Narvselius, EleonoraKulturstudierFormler till förräderi: förrädare, desertörer och kollaboranter i den europeiska minnespolitikenLunds universitet1
Nelson, MoiraStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Välfärdsreformer, den allmänna opinionen och mediaLunds universitet1
Nettelbladt, UlrikaJämförande språkvetenskap och lingvistikSpråkliga och kulturella faktorer som påverkar intervention för flerspråkiga barn med grav språkstörningLunds universitet1
Nilsson, AnnikaJuridikFörsiktighetsprincipen som miljörättsligt instrument och dess avgränsning i förhållande till hushållningsprincipen samt allmänna principer om rättssäkerhet och rättsskydd.Lunds universitet1
Nilsson, FredrikEtnologiAktiesparande - en ny folkrörelse? En etnologisk undersökning av aktiesparandets drivkrafter, uttrycksformer och gemenskaperLunds universitet1
Norrhem, SvanteHistoriaFransk-svensk subsidiepolitik 1631-1795: motiv och effekter.Lunds universitet0
Norrhem, SvanteHistoriaLivsvärldar och kunskapscirkulation 1450-1850Lunds universitet0
Norrhem, SvanteHistoriaMakt, genus och materiell kulturLunds universitet1
Norström, EvaEtnologiTolken - en kulturell mellanhandLunds universitet1
Nyblom, AndreasEtnologiBerömmelsens kulturhistoria: Celebriteter och biografiska föremål i Nordiska museetLunds universitet1
Nykvist, KarinLitteraturvetenskapBarn blir till. Konstruktionen av barnet i svensk litteratur 1800-2000Lunds universitet1
Nylander, EvaOspecifierad ämneIlluminerade handskrifter i svenska samlingarLunds universitet1
O'Dell, TomEtnologiEtnografins Transformationer/Runaway Methods: Ethnography and Its New IncarnationsLunds universitet1
ODowd, MinaPedagogikInternationell Konferens May 22-24, 2014) Genus och högre utbildning i Europa: Att reflektera kring det förflutna, att skärskåda nuet och skapa en framtid tillsammans Lunds universitet1
Olsson, MatsEkonomisk historiaDynamiska bönder? Om aktörskap och ojämlikhet i Sveriges moderniseringLunds universitet0
Opper, SonjaNationalekonomiSocial nätverksanalys i teori och praktikLunds universitet1
Opper, SonjaTvärvetenskapliga studierWorkshop i Analys av sociala medier för forskare i komparativ institutionell analysLunds universitet0
Ottosson, MikaelHistoriaSkarpskytterörelsen. Klass, genus och konstruktion av svensk nationalism.Lunds universitet1
Ozkirimli, UmutStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)På Spaning Efter En Modell För Mellanöstern: En Jämförande Studie Av Turkiska Och Nordiska Erfarenheter In Search of a Model for the Middle East: A Comparative Study of the Turkish and Nordic ExperiencesLunds universitet1
Pahlmblad, ChristerOspecifierad ämneSpelet om den rätta läran. Utgåva av de teologiska stridsskrifterna från den senare delen av den svenska reformationstiden med kommentarer och sammanfattningar Lunds universitet1
Pahlmblad, ChristerOspecifierad ämneSpelet om den rätta läran. TilläggsanslagLunds universitet0
Persson, MariaJämförande språkvetenskap och lingvistikVerbsyntax i gulfarabiska dialekter (VEGA)Lunds universitet1
Petersson, BjörnFilosofiAvsiktlighet och agentperspektivLunds universitet1
Piltz, AndersAntikvetenskapDen latinska fackterminologins uppkomstLunds universitet1
Podgorski, KrzysztofFöretagsekonomiEffekter av multi skala makroekonomiska variabler på marknadsriskerLunds universitet0
Proietti, CarloFilosofiRationalitet och gruppbeteendeLunds universitet0
Qvarnström, LudwigKonstvetenskapDen judiske modernisten: antisemitism, självidentifikation och den svenska modernismens historiografiLunds universitet0
Qvarnström, OlleReligionshistoriaDen hinduiska receptionen av perso-arabiska kunskapstraditioner och jainismens roll som kulturförmedlareLunds universitet0
Rabinowicz, WlodekAnnan humanioraFilosofiska teorier om värdeLunds universitet1
Risberg, JarlPsykologiStamning: neuropsykologiska studier av orsaker och behandlingLunds universitet1
Rosengren, HenrikHistoriaI skuggan av Förintelsen. Judars integration och kulturskapande i Sverige före, under och efter andra världskriget.Lunds universitet1
Rosenkvist, HenrikJämförande språkvetenskap och lingvistikReferentiella nollsubjekt i germanska språkvarieteterLunds universitet1
Roslund, MatsArkeologiNyckeln till Uppåkra: digitalisering av ett unikt arkeologiskt kulturarv. Lunds universitet0
Roslund, MatsÖvrig annan humaniora"Böckernas Folk"- islamiska och judiska perspektiv på medeltidens EuropaLunds universitet0
Roslund, MatsHistoriaSlutstation Sigtuna. Kulturmötets dynamik i en medeltida kontextLunds universitet1
Rubenson, SamuelReligionsvetenskapDet tidiga klosterväsendet och det antika bildningsidealetLunds universitet1
Ryrstedt, EvaJuridikBarnets bästa eller föräldrarnas - en studie av utfallet av alternativa beslutsmodeller rörande vårdnad/boende/umgängeLunds universitet1
Rystedt, EvaAnnan humanioraEtrurien och Rom. Livsmönster och samhällsomvandling i Mellanitalien 4:e - 1:a årh. f.Kr.Lunds universitet1
Sahlén, BirgittaHälsovetenskaperDe svårfångade orden. Ordtillägnande hos barn med hörselskada och barn med specifik språkstörning.Lunds universitet1
Sahlin, Nils-EricFilosofiVetenskap och beprövad erfarenhet Lunds universitet0
Salomonsson, KarinEtnologiLån, makt och moral. En etnologisk studie av lånandets sociala och kulturella betydelser i delningsekonomin och kreditsamhälletLunds universitet0
Sandell, KerstinHälsovetenskaperEfter succén med den nya generationens antidepressiva läkemedel: erfarenheter, praktiker, diskurser och jagets förändringLunds universitet1
Scheuer, BlazenkaReligionsvetenskapBin, getingar och vesslor: zoomorfa bilder och delegitimering av profetissor i den babyloniska Talmud och i den hebreiska BibelnLunds universitet0
Schulte, BarbaraSociologiReglering av utbildning i Kina: En neoliberal global diskurs i en kommunistisk marknadskontextLunds universitet1
Schön, LennartAnnan samhällsvetenskapTeknikskiften och regional utveckling - ekonomisk omvandling i historisk-geografisk belysningLunds universitet1
Sjöholm, FredrikNationalekonomiGlobalisering och arbetsmarknadenLunds universitet0
Sniegon, TomasHistoriaAtt skapa mening med "god" sovjetisk kommunistisk diktatur genom Stalins terror, Chrusjtjovs reformer och Brezjneverans stagnationLunds universitet0
Sonesson, GöranAnnan samhällsvetenskapCentrum för kognitiv semiotikLunds universitet1
Stafsudd, AnnaFöretagsekonomiSverige är en liten värld! Vikten av företags nätverk.Lunds universitet1
Stanfors, MariaEkonomisk historiaKvinnor på arbetsmarknad i förändringLunds universitet0
Stanfors, MariaEkonomisk historiaVägen till jämställdhet: förändrad könsarbetsdelning och familjedynamik i Sverige, 1960-2010 Lunds universitet0
Steen, KarinTvärvetenskapliga studierWorkshop för forskningsnätverket "Kärleksmakt i småskaligt jordbruk"Lunds universitet0
Stenberg, LeifTvärvetenskapliga studierPolitiska, sociala, ekonomiska och kulturella frågor i det moderna Marocko - en andra workshop Lunds universitet0
Stern, RebeccaJuridik och samhälleKatastrofer och påtvingade förflyttningar i en allt varmare värld: migrationsrättsliga perspektiv i samtidenLunds universitet0
Stoyanova, VladislavaJuridik och samhälleAsylum at the Frontiers of Europe: Realities and Legal Challenges. A Conference on Transnational PerspectivesLunds universitet0
Stubbergaard, YlvaStatsvetenskapDen offentliga sektorns betydelse för invandrade kvinnors politiska inkludering.Lunds universitet1
Svensson, EvaArkeologiMänsklig praktik i olika sociala miljöer under medeltiden.Lunds universitet1
Svensson, MarinaData- och informationsvetenskapFramväxten av undersökande journalistik i KinaLunds universitet1
Svenungsson, JayneReligionsvetenskapHeidegger och teologin - efter de svarta häftenaLunds universitet1
Teorell, JanStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung under och efter det långa 1800-taletLunds universitet0
Tornbjer, CharlotteHistoriaAtt resa till framtiden. Svenska resenärer i jakt på ett bättre samhälle under mellankrigstidenLunds universitet1
Törnquist - Plewa, BarbaraÖvrig annan humanioraKulturell Mångfald i Öst- och Centraleuropas gränsområden: städer, minnen och människor Lunds universitet0
Törnquist - Plewa, BarbaraÖvrig annan humanioraAnsökan om konferensbidrag för konferensen Human Rights and MemoryLunds universitet0
Vamling, KarinaJämförande språkvetenskap och lingvistikReferensgrammatik för megrelska.Lunds universitet1
Vähäkangas, MikaReligionsvetenskapAfrikansk levd kristenhet - Tro, ritual och maktLunds universitet0
Wengström, ErikNationalekonomiUppmärksamhet och ekonomiskt beslutsfattandeLunds universitet0
Werner, Yvonne MariaAnnan humanioraKristen manlighet - en modernitetens paradox: Män och religion i en nordeuropeisk kontext 1840-1940Lunds universitet1
Werner, Yvonne MariaHistoriaNätverkskonferens - Antiklerikalism och religionskritik i Europa, ca 1800-2000Lunds universitet0
Wiklund, Anna-LenaJämförande språkvetenskap och lingvistikSamverkan mellan kognitiva system: språkbearbetning av satsflätor i svenskaLunds universitet0
Zetterholm, KarinReligionsvetenskapKontinuitet och förändring i den rabbinska judendomenLunds universitet1
Zillén, ErikLitteraturvetenskapDen svenska fabeln 1600-1800. En genrehistorisk studieLunds universitet1
Åkerström, MalinSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Arbetslivets mötesstrukturer och möteskulturerLunds universitet0
Åkesson, LynnEtnologiSopornas universum. En etnologisk studie av kulturell nedbrytning.Lunds universitet1
Åström, FredrikBiblioteks- och informationsvetenskap"Forskningen granskad": Användningen av prestationsindikatorer för att mäta akademisk forskning, praktiker och effekterLunds universitet0
Östlund, JoachimHistoriaDen ofria människan: Berättelser om och av svenska slavar i Turkiet och Nordafrika och den svenska orientalismens formering, 1660-1760Lunds universitet1