Beviljade anslag under organisationen Malmö högskola

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Clavier, Berndt Carl AndreasÖvrig annan humanioraKonst och styrningspraktiker: Aktörs-nätverk och styrningsmentalitet i Malmö, SverigeMalmö högskola0
Ericsson, MartinHistoriaPolitik underifrån: kollektivt konfrontativt handlande i Nordens historia.Malmö högskola0
Håkansson, PeterEkonomisk geografiBestående arbetslöshet på lokala arbetsmarknader och lokal utvecklingMalmö högskola0
Kjellberg, SaraBiblioteks- och informationsvetenskapForskarnas galleri - att uppleva forskning som deltagande forskningskommunikation i biblioteksrummetMalmö högskola0
Lalander, PhilipSocialt arbeteFörhandlingar i rätten och likhet inför lagen: En etnografisk studie av hur kultur, etnicitet, kön och ålder förhandlas under rättegångar som rör gatukriminalitetMalmö högskola0
Lundin, JohanHistoriaAntifascism i NordenMalmö högskola0
Löfgren-Mårtenson, CharlottaTvärvetenskapliga studierSexualitet, genus och unga intellektuell funktionsnedsättning - utmaningar i ett mångkulturellt samhälleMalmö högskola0
Mulinari, PaulaSociologi"Det är bra så". En explorativ studie om dricksMalmö högskola1
Olsson, LinaTvärvetenskapliga studierDen nya stadsmedborgaren - ett komparativt forskningsutbyte för utforskandet av nutida urbana förändringsprocessers påverkan på medborgarskap och deltagande i London och MalmöMalmö högskola1
Plantin, LarsSocialt arbeteEtt Europeiskt nätverk för faderskapsforskningMalmö högskola1