Beviljade anslag under organisationen Moderna Museet

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Elliott, DavidAnnan humanioraModerna Museets konstdatabasprojekt: tillgängliggörande av Moderna Museets samling genom digitaliseringModerna Museet1