Beviljade anslag under organisationen Örebro Teologiska Högskola

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Andersson, GregerReligionsvetenskapSkandinavisk låg- och frikyrklighet i förvandling: praxisnära forskning av några viktiga folkrörelser NordenÖrebro Teologiska Högskola1