Beviljade anslag under organisationen Örebro universitet

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Ahonen, LiaPsykiatriPsykisk sjukdom och våld: Ett globalt perspektiv på riskbedömning och preventionÖrebro universitet0
Alsarve, DanielGenusstudierMän och maskuliniteter: Politik, policy, praktikÖrebro universitet0
Amnå, ErikStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Political Socialization and Human Agency: The Development of Civic Engagement from Adolescence to Young AdulthoodÖrebro universitet1
Andershed, Anna-KarinPsykologiKaraktärsdrag och utveckling hos aggressiva flickor i tonårenÖrebro universitet1
Andersson, ElisabetOspecifierad ämneBibliotek vid Formens Hus i HälleforsÖrebro universitet1
Andersson, GregerLitteraturvetenskapDavids hovhistoria. En metateoretisk diskussion om narratologins tillämpbarhet och giltighetÖrebro universitet1
Berglund, LouiseHistoriaLysande damer: Birgittinska modeller för auktoritet och kvinnligt regentskap under senmedeltiden. Örebro universitet0
Berglund, StenOspecifierad ämneBaltiska folk i förändringÖrebro universitet1
Björk, GunnelaStatsvetenskapOlof Palme och politikens medialiseringÖrebro universitet1
de Boise, SamMusikvetenskapGenus och Musik: Praktiker, Föreställningar, PolitikÖrebro universitet1
Englund, TomasAnnan samhällsvetenskapLäraren i samhällsomvandlingen 1940-2003: den goda läraren som diskursiv konstruktion på olika samhälleliga arenor.Örebro universitet1
Eriksson, GöranKommunikationsvetenskapHur hälsosamt ätande kommuniceras i Europa genom marknadsföring och matförpackningarÖrebro universitet0
Ervo, LauraJuridik (exklusive juridik och samhälle)Den femte internationella konferensen LAG, SPRÅK OCH DISKURS Tema: Kommunikation och rättvisa i juridisk argumentation Örebro universitetet den 27 sep - 1 okt 2015Örebro universitet1
Ewins, KristinSpråkstudierPolitics and Periodicals (kan möjligen översättas som Tidningar, tidskrifter och politik)Örebro universitet0
Georgii-Hemming, EvaMusikvetenskapPerspektiv på musiklärarutbildning. Nordisk forskning om profession och kunskap i musikpedagogik.Örebro universitet1
Georgii-Hemming, EvaMusikvetenskapKonstnär eller forskare? Tradition eller innovation? Om musikerutbildning i förändring.Örebro universitet0
Gerdin, JonasFöretagsekonomiAnvändning av redovisningsinformation: studier av meningsskapande processer i daglig praktikÖrebro universitet1
Gidlund, JanerikOspecifierad ämneInternationellt vetenskapscentrum vid Örebro universitetÖrebro universitet1
Hasselbladh, HansStudier av offentlig förvaltningStyrning av undervisningens praktik - en studie av läraryrkets tekniska kärnaÖrebro universitet0
Hogarth, ClairePedagogikRetorisk undervisning och skolans demokratiska uppdrag. Att förbereda för högre studier och medborgerligt deltagandeÖrebro universitet0
Jernudd, ÅsaMedievetenskapEuropeisk historisk forskning om biografen, filmen och minnen därav Örebro universitet0
Karlsson, SuneSannolikhetsteori och statistikBayesiansk analys av dynamiska faktormodellerÖrebro universitet1
Kerr, MargaretPedagogikBortom föräldraskap: Mot en generell modell för reciproka föräldra-ungdomsinteraktioner.Örebro universitet1
Kristoffersson, EleonorJuridikOffentlighet och sekretess inom skatteförvaltningenÖrebro universitet1
Kristoffersson, EleonorJuridik (exklusive juridik och samhälle)Forskarutbildningskonferens - Örebro, Gävle, Karlstad, LinköpingÖrebro universitet0
Kroon Lundell, ÅsaMedievetenskapPost-televisionens praktiker: Att förnya TV och tidningar genom att använda webb-TVÖrebro universitet0
Larsson, LarsåkeData- och informationsvetenskapOpinionskonsulterna. En växande maktfaktor i det svenska samhället.Örebro universitet1
Lidskog, RolfSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Internationell workshop: Core concept in environmental sociologyÖrebro universitet1
Linton, StevenPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Kontextkänslighet som en transdiagnostisk mekanism: Att förstå kopplingen mellan långvarig smärta och emotionellt lidandeÖrebro universitet0
Montin, StigStatsvetenskapFörvaltningspolitik och demokratipolitik i europeiska kommunerÖrebro universitet1
Mral, BrigitteSpråkstudierKonsten att förmedla forskningsresultat till allmänheten. Forskning om forskningskommunikationens former och retoriska uppgifterÖrebro universitet1
Nilsson, PerDidaktikSymposium för forskningssamarbete om lärande och undervisning av matematiska resonemangÖrebro universitet1
Roosvall, AnnaMedievetenskapJournalistikens transformationerÖrebro universitet1
Westvall, MariaInternationell Migration och Etniska Relationer (IMER)Musik, identitet och mångkultur. En studie om musikens funktioner i föreningar bildade på etnisk grundÖrebro universitet0
Öström, ÅsaTvärvetenskapliga studierVetenskaplig konferens i Måltidskunskap och värdskapÖrebro universitet0