Beviljade anslag under organisationen Stadsdelsförvaltningen Angered

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Hansson, StinaÖvrig annan samhällsvetenskapAtt skapa tillit och kollektivt agerande för att verka för lokala intressen och minskad ojämlikhet i hälsa i stadsdelen Angered.Stadsdelsförvaltningen Angered0