Beviljade anslag under organisationen Statens museer för världskultur

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Cetrez, ÖnverReligionsvetenskapGilgamesh: flyktingminoriteters traumatiska erfarenheter som hamnat i skugganStatens museer för världskultur0
Gustafsson Reinius, LottenEtnologiFörfadern i montern. En postkolonial analys av svenska museisamlingar från Kongo.Statens museer för världskultur1
Mühlenbock, ChristianAntikvetenskapAncient Cyprus today: Museum Collections and new research approaches to the archaeology of CyprusStatens museer för världskultur1