Beviljade anslag under organisationen Stockholms universitet

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Abrahamsson, NiclasJämförande språkvetenskap och lingvistikÅlder, mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för språkinlärning. Vad har vi lärt oss av mycket avancerade andraspråksanvändare - och vad återstår att lära?Stockholms universitet0
Agell, FredrikLitteraturvetenskapFilosofins födelse ur retoriken: Nietzsches partitagande för sofisterna mot PlatonStockholms universitet1
Alvarez, LauraJämförande språkvetenskap och lingvistikSPRÅKKONTAKT, VARIATION OCH FÖRÄNDRING I POSTKOLONIALA KONTEXTER: Romanska språk i Afrika Stockholms universitet1
Andén-Papadopoulos, KariMedievetenskapMed kameran som vapen: samtida video-baserad aktivism i Egypten, Palestina and SyrienStockholms universitet0
Andén-Papadopoulos, KariMedievetenskapProduktionen av bild-aktivism efter de arabiska upprorenStockholms universitet0
Andersson, RogerLitteraturvetenskapHeliga Birgittas uppenbarelser på fornsvenska. En modern utgåva av bok 1.Stockholms universitet1
Andrén, AndersArkeologiNordic Theoretical Archaeology Group 2014Stockholms universitet0
Asp, PetterJuridikSexualbrotten - dogmatik, debatt och teoriStockholms universitet0
Barker, VanessaSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Gränsarbete: civilsamhällets roll för statsgränsernas omförhandlingStockholms universitet0
Beckman, FridaLitteraturstudierDialogues on Cultures of ControlStockholms universitet0
Beckman, LudvigStatsvetenskapUniversal suffrage for real? A global index of suffrage restrictions and an explanatory framework.Stockholms universitet1
Bergman, LarsOspecifierad ämneSupport of the infrastructure for the longitudinal data base Individual Development and Adaptation (IDA)Stockholms universitet0
Bergman, LarsPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Ansökan om bidrag till en konferens rörande kvantitativa metoder för att studera individer i psykologisk forskning Kvantitativa metoder för att studera individer i psykologiStockholms universitet0
Bergmark, AndersSocialt arbeteFöreställningen om en evidensbaserad praktik inom socialtjänstenStockholms universitet0
Bergmark, Karin HSociologiBruk och missbruk i Sverige - erfarenheter, attityder, opinionerStockholms universitet1
Bergwik, StaffanIdé- och lärdomshistoriaVetenskapliga tidsuppfattningar: Medierad och materialiserad tid 1750-1950Stockholms universitet0
Bernhardt, EvaSociologiKärlek, arbete, barn: attityder, sysselsättning och familjebildning i den tidiga vuxenfasen.Stockholms universitet1
Björk, TomasKonstBilden av orienten - exotism i 1800-talets svenska bildvärldStockholms universitet1
Björkin, MatsLitteraturvetenskapLandskap i rörelse: film, TV och kulturell topografi.Stockholms universitet1
Björnsson, GunnarFilosofiDet modala tänkandets naturliga grundStockholms universitet1
Blomberg, EvaHistoriaKonferensen Global jämställdhetspolitik från 1960Stockholms universitet0
Bodin, Per-ArneSpråkstudierDet tjugonde nordiska slavistmötet i Stockholm augusti 2016Stockholms universitet1
Bohlin, AnnaLitteraturvetenskapFörtrollande nationer: varumarknad, folktro och nationalism i skandinavisk skönlitteratur 1830-1850Stockholms universitet0
Bortolozzi, AnnaKonstvetenskapPeterskyrkan och återupptäckten av den tidigkristna antiken i 1600-talets RomStockholms universitet1
Bredefeldt, RitaEkonomisk historiaDen judiska borgerligheten i Sverige 1838-1938Stockholms universitet1
Britton, TomSannolikhetsteori och statistikStokastiska modeller för sociala nätverkStockholms universitet0
Britton, TomÖvrig annan samhällsvetenskapDynamiska processer på sociala nätverkStockholms universitet0
Brodda, BennyAnnan humanioraStandarder för registrering och lagring av transkriberat svenskt dialektmaterial.Stockholms universitet1
Brylla, CharlottaJämförande språkvetenskap och lingvistikPejorativ och pejoriseringStockholms universitet1
Burchardi, KonradNationalekonomiIncitament och effektivitetseffekter av arrendatorkontrakt inom jordbruket: Experimentella bevisStockholms universitet0
Burström, BoStatsvetenskapPolitiskt ledarskap och hälsa - betydelsen av moraliserande, tvång och auktoritetstro för barns överlevnad vid förra sekelskiftets Stockholm och dagens MocambiqueStockholms universitet1
Bäckman, MariaEtnologiTolerant, bejakande och jämställd. Ungdomsmottagningar i flerkulturella miljöer som redskap för sexuell integration.Stockholms universitet0
Calmfors, LarsNationalekonomiStatens och den ekonomiska politikens framtida roll i Europa.Stockholms universitet1
Carlbring, PerTillämpad psykologiBehandling av social fobi med virtual reality (Oculus Rift)Stockholms universitet0
Carlson, ÅsaFilosofiEmotioner: problemet att beskriva en känsla som också är en tankeStockholms universitet1
Carrington, ThomasFöretagsekonomiRevisionens roll i konstruktionen av redovisningsreliabilitetStockholms universitet0
Cullhed, AnnaLitteraturvetenskapMedeas rörelse. Sjuttonhundratalets transkulturella scenStockholms universitet0
Cullhed, AnnaÖvrig annan humanioraNätverk för 1700-talsforskning - samling över ämnesgränser, institutionella gränser och nationsgränserStockholms universitet0
Dahl, ÖstenJämförande språkvetenskap och lingvistikGrammatikaliseringsprocesser norr om dalälven.Stockholms universitet1
Dahlgren, AnnaKonstvetenskapRörelser i konstens gränslandStockholms universitet1
Dahlkvist, TobiasIdé- och lärdomshistoriaGeniets patologi: synen på geni och vansinne i medicin och vetenskap, 1850-1930Stockholms universitet1
Dalianis, HerculesSystemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktningArtificiell intelligens analyserar patientjournaler. Är detta möjligt och kan detta förbättra hälsovården?Stockholms universitet0
Ebbesson, JonasJuridikTransnationella företags miljöansvar i internationell rättStockholms universitet1
Edling, NilsHistoriaKampen om välfärdsstaten. Välfärdsbegreppens historia 1850-2010 Stockholms universitet1
Edman, JohanHistoriaVetenskaplig stat eller statlig vetenskap? Välfärdsforskningens och välfärdspolitikens kunskapsformer 1911-2015.Stockholms universitet0
Ekelund, Bo G.LitteraturstudierAtt anta autonomi: Litteraturens och konstens autonomi i teori och praktikStockholms universitet1
Ekroth, GunnelAntikvetenskapGrekisk offerritual i praktik, tro och teorIStockholms universitet1
Ellehag, ClaesKonstMathias Spihler. Verksamheten som arkitekt 1670-1690.Stockholms universitet1
Engsheden, ÅkeSpråkstudierDigitalt arkiv för koptiska ostraka i SverigeStockholms universitet0
Enquist, MagnusAnnan humanioraTeorier för mänsklig kultur - ett försök till en syntes av humanvetenskapliga idéer och biologiStockholms universitet1
Eriksson, EvaKulturgeografiDen moderna bostaden tar form 1940-1955. Bostad, bostadspolitik och stadsomvandling i folkhemmets stadStockholms universitet1
Esser, IngridSociologiTrygg och därmed arbetsskygg? Välfärdsstatens och arbetsmarknadens betydelse för individers inställning till arbete och arbetsutbud i ett internationellt perspektivStockholms universitet1
Fahlander, FredrikArkeologiMateriella bilder: visuell grammatik i bronsålderns bildbrukStockholms universitet0
Fang, TonyFöretagsekonomiSourcing in the "United States of China"Stockholms universitet1
Fant, LarsSpråkstudierSpråk och kultur hos arvsspråkstalare av spanska i europeiska länderStockholms universitet1
Fareld, VictoriaIdé- och lärdomshistoriaFörlåtelse, framtid och förflutenhet: historia som kollektiv självrannsakan hos Arendt, Jankélévitch och AméryStockholms universitet1
Ferrarini, TommyOspecifierad ämneSocial Policy Indicator Database (SPIN)Stockholms universitet1
Flyghed, JanneÖvrig annan samhällsvetenskapBusiness as usual. Företags försvarsstrategier vid beskyllningar om brottStockholms universitet0
Forslid, RikardNationalekonomiGlobalisering och företagslokalisering.Stockholms universitet1
Franzén, BoEkonomisk historiaSveriges utveckling mot ett enhetligt valutaområde ca 1300-1450.Stockholms universitet1
Galili, DoronFilmvetenskapKonsten att bli en Hollywoodstjärna: Idéer och pedagogiker kring stumfilmskådespeleriStockholms universitet0
Ganetz, HilleviIdé- och lärdomshistoriaVetenskapens pris: samspelet mellan vetenskap och medier i den TV-sända NobelbankettenStockholms universitet1
Garsten, ChristinaAnnan samhällsvetenskapSociala affärer - styrformer för en normativ ekonomiStockholms universitet1
Garsten, ChristinaSocialantropologiGlobala framtidsbilder: Anteciperande styrning och skapandet av geo-kulturella scenarierStockholms universitet0
Gedin, DavidLitteraturvetenskapFältets herrar. Framväxten av en modern författarroll. Från nittitalet till 1912.Stockholms universitet1
Gerholm, LenaAnnan samhällsvetenskapOrienten i Sverige: Förhandlingar om religion, kön och sexualitetStockholms universitet1
Gillgren, PeterKonstMichelangelos Yttersta domen och firandet av tenebrae i Sixtinska kapelletStockholms universitet1
Glete (avliden), JanHistoriaBeskydd, organisation och politiskt entreprenörskap. Skatte-militär statsbildning i Europa 1450-1720Stockholms universitet1
Graham, MarkSocialantropologiInfrastrukturer: tid, makt och rättvisaStockholms universitet0
Grönroos, GöstaFilosofiFörnuft och oöverlagda handlingar hos AristotelesStockholms universitet1
Gustafsson Sendén, MariePsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Hens ansikte - ett könsneutralt pronomens påverkan på könskategorisering och ansiktsperceptionStockholms universitet0
Gustafsson, Maria-ThereseTvärvetenskapliga studierUrsprungsfolk, miljörättvisa och klimatförändring i LatinamerikaStockholms universitet0
Gähler, MichaelSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Det fjortonde europeiska nätverksmötet för sociologiska och demografiska studier av skilsmässaStockholms universitet0
Götherström, AndersArkeologiArkeogenetik i östra RyslandStockholms universitet0
Götherström, AndersArkeologiAtlas över förhistoriska människors genom i SverigeStockholms universitet0
Hagströmer, BjörnFöretagsekonomiInternationell Konferens om Finansiell NätverksekonometriStockholms universitet0
Hall, ThomasAnnan humanioraAlbertus Pictor - Målare av sin tidStockholms universitet1
Hammar, AnnaSaraHistoriaOfficerare i östersjöområdet 1650-1750Stockholms universitet0
Hannerz, UlfAnnan samhällsvetenskapKosmopolit: kultur och politik i det globala samhälletStockholms universitet1
Hardtmann, Eva-MariaSocialantropologiTransnationella nätverk inom globala rättviserörelsen: fyra sociala rörelser med ursprung i Indien, Frankrike, Honduras och JapanStockholms universitet1
Heldner, MattiasJämförande språkvetenskap och lingvistikSamtalets prosodiStockholms universitet1
Helgesson, StefanLitteraturvetenskapVärldslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamikStockholms universitet0
Hellerstedt, AndreasHistoriaAtt lära ut dygd: ett forskningskluster för studier av politik och pedagogik i det förmoderna EuropaStockholms universitet1
Hermelin, BritaKulturgeografiTjänstesektorns geografiska koncentration till storstadsregioner.Stockholms universitet1
Hobson, BarbaraSociologiÄr välfärdsregimer av betydelse? Migration och omsorg/hushållsarbete i två institutionella kontexter, Sverige och SpanienStockholms universitet0
Hobson, BarbaraSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)"Revisioning Genus": Komplexa ojämlikheter och globala dimensionerStockholms universitet0
Holmén, MartinFöretagsekonomiHur ägarstruktur och styrning av företag påverkar företagets värde och effektivitet.Stockholms universitet1
Holmqvist, MikaelFöretagsekonomiLedarskapssamhällen - en studie av DjursholmStockholms universitet0
Hyltenstam, KennethJämförande språkvetenskap och lingvistikAvancerad andraspråksanvändningStockholms universitet1
Ingbrant, RenataOspecifierad ämneBilder av manlighet och manlighetens förvandling i polsk prosa under perioden 1884 - 1939Stockholms universitet1
Iversen, GunillaAnnan humanioraFrån vishet till vältalighet. Studier av poesins funktion vid övergången från en monastisk till en skolastik kultur i medeltidens Europa.Stockholms universitet1
Iversen, GunillaAntikvetenskapArs edendi. Methodological Models for Editions of Medieval Texts. An Editorial Laboratory in an International NetworkStockholms universitet1
Janvid, MikaelFilosofiNya sätt att bemöta skepticismenStockholms universitet1
Jelbring, StinaOspecifierad ämneMetafor och översättning i Genji monogatariStockholms universitet0
Jonsson, AnnaFöretagsekonomiBortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjningStockholms universitet0
Jonsson, CarlaJämförande språkvetenskap och lingvistik"MULTICOM" - Flerspråkig kommunikation i en global värld Ett internationellt forskningsnätverk mellan Stockholms universitet och University of California, Berkeley Stockholms universitet1
Jonsson, Jan O.Ospecifierad ämneLevnadsnivåundersökningen 2010 (LNU 2010)Stockholms universitet1
Josefson, Eva-KarinLitteraturvetenskapFranska och belgiska socialisters litteratursyn 1898 - 1914Stockholms universitet1
Josephson, JensNationalekonomiEffekterna av kreditmarknadskonkurrens på företagens skuldsammansättning och risken för spridningseffekterStockholms universitet0
Jülich, SolveigData- och informationsvetenskapI mediernas ljus: Skärmbildsundersökningen i Sverige 1940-1970Stockholms universitet1
Jäntti, MarkusNationalekonomiBarns välfärd över livscykeln - barnfattigdom, barnomsorg och familjebakgrundens betydelseStockholms universitet0
Kaijser, LarsEtnologiEkoaffekter En studie av formanden och förhandlingar av musikhistoria i nätverk.Stockholms universitet1
Kaijser, LarsEtnologiGestaltad natur. Offentliga akvarier som kunskapsinstitutioner.Stockholms universitet0
Kaikkonen, MarjaLitteraturstudierLitterär gigant i fickformat: Kinas mesta berättareStockholms universitet0
Kaldal, AnnaJuridik och samhälleStockholms Barnrättscentrums internationella konferens "Child-Friendly Justice" i maj 2014Stockholms universitet1
Karlsson, BeppeSocialantropologiIndiens Skuggsida: marginalisering, migration och statlig intervention i periferin Stockholms universitet0
Kerfoot, CarolineSpråkstudierSpråk, ras, identitet och epistemisk tillgänglighet i flerspråkiga skolorStockholms universitet0
Kjällander, SusanneDidaktikDigitala verktyg i förskolan. En interdisciplinär RCT-studie (randomized controlled trial) med AAA-lab, Stanford University.Stockholms universitet0
Klevnäs, AlisonArkeologiGravstörningar i det tidigmedeltida Europa. Internationellt symposium 2016.Stockholms universitet0
Kollnitz, AndreaFilosofiModets estetik/Modets etik. Internationellt symposium i modevetenskapStockholms universitet0
Koptjevskaja Tamm, MariaJämförande språkvetenskap och lingvistikTemperatur i språket: typologi, evolution och utvidgade användningarStockholms universitet0
Krusell, PerNationalekonomiKlimat och hållbarhet i utvecklingsländerStockholms universitet0
Krzewinska, MajaTvärvetenskapliga studierBiologiskt och socialt släktskap speglat i genom ifrån medeltida svenska flerpersonsgravar. Stockholms universitet0
Künzli, AlexanderOspecifierad ämneAtt granska översättningarStockholms universitet1
Künzli, AlexanderSpråkstudierAtt granska översättningar - en kombinerad produkt- och processtudieStockholms universitet1
Källén, AnnaKulturstudierKulturarv i rörelse: Konferens i kritiska kulturarvsstudier på Stockholms universitet, 26-28 september 2016Stockholms universitet0
Lacerda, FranciscoAnnan humanioraModelling interactive language learningStockholms universitet1
Lamberg, MarkoHistoriaDe tillfälliga stockholmarnaStockholms universitet0
Larsson, IngerOspecifierad ämneNy fornsvensk bibliografiStockholms universitet1
Larsson, MariaPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Vårt unika doftsinneStockholms universitet0
Larsson, MarieSocialantropologiDe osynliga arbetarna! Transnationell och lokal aktivism bland hembaserade kvinnliga arbetstagare i Manila, Leeds och AhmedabadStockholms universitet0
Leander Touati, Anne-MarieAnnan humanioraPompejansk livsformStockholms universitet1
Leineweber, ConstanzeArbetslivsstudierRättvisa på arbetet och hälsa: Effekten av organisationsförändringar och osäkerhet över tidStockholms universitet0
Letellier, IsabelleTillämpad psykologiHantera mellanmänsliga känslor dynamik i omvårdnads relationer: Tillämpningar i psykoterapi och pedagogi för småbarn och barn fram till circa åtta (early education). Stockholms universitet0
Lidén, KerstinÖvrig annan humanioraEmergenta teknologier och mänsklighetens framtidStockholms universitet0
Lindholm, TorunPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Kompensation mellan värme och kompetens i strategisk självpresentation.Stockholms universitet0
Ljunggren, JensHistoriaVredens kanalisering: Socialdemokratin och den politiska emotionaliteten Stockholms universitet0
Ludwigs, MarinaLitteraturvetenskapFöränderliga föreställningar om mänsklighet: Generativ antropologi och mimetisk teori i dialog med kognitiv vetenskapStockholms universitet0
Lundberg, UlfPsykologiPsykosociala faktorer och kroppslig ohälsa: Psykobiologiska mekanismer och belastningsbesvär.Stockholms universitet1
Lundholm, CeciliaLärandeSyntes av forskning om begreppsbildning i samhällsvetenskapliga ämnenStockholms universitet0
Lundqvist, HeléneNationalekonomiWorkshop i empirisk politisk ekonomi och statsvetenskapStockholms universitet1
Löfstrand, ElisabethHistoriaDigital katalog över Smolenskarkivet i StockholmStockholms universitet0
Macek, IvanaSocialantropologiTransgenerationell överföring av krigserfarenheter bland Bosnier i Sverige - en studie i psykologisk antropologiStockholms universitet1
Magnusson Sjöberg, CeciliaJuridikSäker juridisk informationshanteringStockholms universitet1
Mahmoudi, SaidJuridikEU-medlemskapets inverkan på svensk folkrättspraxisStockholms universitet1
Malmberg, BoKulturgeografiLäsa landskap. Satellitbilder i samhällsvetenskapens tjänstStockholms universitet1
Mesch, JohannaOspecifierad ämneKorpus för det svenska teckenspråketStockholms universitet1
Micheletti, MicheleStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Skambeläggande i internationell politikStockholms universitet1
Micheletti, MicheleStudier av offentlig förvaltningStora stadsförnyelseprojekt: Komplexitet, kontrovers och demokratisk utmaning 5- 8 maj 2015Stockholms universitet1
Micheletti, MicheleGlobaliseringsstudierPopulär kultur och världspolitik (PCWP), 6:e konferensStockholms universitet1
Millqvist, GöranJuridikPant och annan säkerhet i samband med förfoganden över fondpapper och finansiella instrument.Stockholms universitet1
Mood, CarinaSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Fattigdomens konsekvenserStockholms universitet0
Myrdal, JankenHistoriaTre illuminerade laghandskrifter - tankevärldar under senmedeltidStockholms universitet0
Mäntylä, TimoPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Individuella skillnader i multitasking: Teori och dataStockholms universitet0
Mörkenstam, UlfStatsvetenskapUrfolks rätt till självbestämmande: en studie av det svenska Sametingets makt och inflytandeStockholms universitet1
Needham, PaulFilosofiKemins filosofi.Stockholms universitet1
Nell, JennieLitteraturvetenskapJean-Jacques Rousseau och Sverige ca 1760-1830. Ett nätverk för studier av Rousseaureceptionen i Sverige från den sena frihetstiden till och med den tidiga romantikenStockholms universitet0
Nelson, KennethSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)FISS konferens 'Att möta flera utmaningar: socialpolitikens framtid'Stockholms universitet0
Nelson, KennethSociologiEU och den sociala modellen: Socialpolitikens organisering och förändring i perspektiv av den europeiska integrationen.Stockholms universitet1
Nelson, KennethSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Konferens: 'Utveckling och spridning av socialpolitiska data och indikatorer'Stockholms universitet0
Ney, BirgittaData- och informationsvetenskapKåseriets förklädnader - kvinnliga dagspressreportrars politiska spalter under 1900-talets första decennier.Stockholms universitet1
Neyer, GerdaSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Svensk kontextdatabas för den svenska Generations and Gender Survey och den internationella databasen för Generations and Gender ProgrammeStockholms universitet0
Nilsonne, GustavNeurovetenskaperBetydelsen av sömn för emotionella processer och sociala funktionerStockholms universitet0
Nilsson, Lars-GöranPsykologiMinne, gener och hjärnavbildningStockholms universitet1
Niskanen, KirstiEkonomisk historiaEtt återkommande dilemma - arbets- och äktenskapskontrakt hos tre generationer kvinnorStockholms universitet1
Niskanen, KirstiHistoriaAllmän och lika rösträtt? Historiekritiska perspektiv på medborgarskap och demokratiStockholms universitet1
Nolin, CatharinaArkitekturKvinnliga trädgårdsarkitekter i Sverige under 1900-talets första hälft. Mot en professionell yrkesidentitetStockholms universitet1
Nordberg, AndreasReligionshistoriaOm tre centrala modeller i fornnordisk religionsforskningStockholms universitet0
Nordberg, AndreasIdé- och lärdomshistoriaMellan teori och empiri. En idéhistorisk studie av anfäderskult i fornnordisk religionsforskningStockholms universitet1
Norrby, CatrinJämförande språkvetenskap och lingvistikInteraktion och variation i pluricentriska språk - Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenskaStockholms universitet0
Oen, Maria HusabøLitteraturvetenskapHeliga Birgitta & Katarina av Siena - författarskap och helighet under senmedeltidenStockholms universitet0
Olah, LiviaSociologiLågt barnafödande i postindustriella samhällen - en okonventionell förklaringsmodellStockholms universitet0
Olson, JonasFilosofi"En nyligen inledd kontrovers": Rationalism och sentimentalism i 1700-talets metaetik Stockholms universitet0
Olsson, AndersLitteraturvetenskapDet poetiska fragmentet i modern svensk dikt.Stockholms universitet1
Olsson, PerÖvrig annan samhällsvetenskapTransformation2015 - Människan och planeten i Anthropocene. Denna konferens fokuserar på transformationer mot hållbarhetStockholms universitet1
Olsson, SusanneReligionsvetenskapWorkshop "Minoriteter i den muslimska världen"Stockholms universitet1
Olsson, SusanneReligionsvetenskapWorkshop: Domains of Interpretation of Islamic TextsStockholms universitet1
Olsson, UlfLitteraturvetenskapParadoxografi: Strindbergs sena verkStockholms universitet0
Pagin, PeterFilosofiMening, kommunikation, förklaringStockholms universitet1
Pagin, PeterFilosofiTolkningskomplexitetStockholms universitet1
Palme, MårtenNationalekonomiHur påverkar socialförsäkringarna arbetsutbudet, sparandet och inkomstfördelningen?Stockholms universitet1
Park, Hyeon-SookJämförande språkvetenskap och lingvistikSpråklig reaktivering bland koreanska adoptivbarn i SverigeStockholms universitet1
Parkvall, MikaelJämförande språkvetenskap och lingvistikIn på bara benen på mänskliga språk. En tvärspråklig studie om pidginspråk.Stockholms universitet1
Parkvall, MikaelJämförande språkvetenskap och lingvistikPrincipia CreolicaStockholms universitet0
Persson, HelenaNationalekonomiDynamiken på svenska arbetsplatser - flöden av jobb och flöden av personer.Stockholms universitet1
Prawitz, DagOspecifierad ämneKants filosofi på svenskaStockholms universitet1
Pöppel, LudmilaSpråkstudierEUROPHRAS konferens 2017: "Fraseolofi och konstruktionsgrammatik"Stockholms universitet0
Quarfood, MarcelFilosofiKants antinomier och oppositionskvadraten Stockholms universitet1
Rabo, AnnikaSocialantropologiService och omsorg i transnationella rumStockholms universitet1
Rajala, UllaAntikvetenskapItaliska inskriptioner och databaser - Rom 2014 workshopStockholms universitet0
Rockström, JohanMiljövetenskapResilience 2017 - Forskningsfronten inom resiliens för hållbar global utvecklingStockholms universitet0
Rosén, ÅsaNationalekonomiFöretagens anställningspolicy och diskrimineringStockholms universitet1
Rosendahl, MonaSocialantropologiTransnationalism och uppfattningar om hemlandet bland kubaner i Miami, Florida.Stockholms universitet1
Salzer-Mörling, MiriamFöretagsekonomiDrömmar till salu - Marknadsföring i en varumärkt världStockholms universitet1
Sarnecki, JerzySociologiBrottslighet och livets vändpunkter: Livsförloppet hos 846 Stockholmspojkar under ett halvt sekel.Stockholms universitet1
Sarnecki, JerzySociologiBrott, etnicitet och boendesegregation.Stockholms universitet1
Schneider, Magnus TessingTeatervetenskapKonferens: Rousseau och teatern: Politik, estetik, ideal och praktikerStockholms universitet1
Schneider, Magnus TessingTeatervetenskapComala och Nina: Operaföreställningar i sensibilitetens tidsålderStockholms universitet1
Schneider, Magnus TessingLitteraturvetenskapAnna Maria Lenngrens upplysning: Konferens och 200-årsjubileum 7-9 mars 2017, organiserat av forskargruppen Performing Premodernity, Stockholms UniversitetStockholms universitet0
Schneider, Magnus TessingTeatervetenskapKonferens: Drottningholms Slottsteater 250 år: Bevarandet och nyttjandet av teatralt kulturarvStockholms universitet1
Schneider, Magnus TessingMusikKonferens: "La clemenza di Tito" och den Mozartianska estetikenStockholms universitet0
Schriber, SvanteFöretagsekonomiFörvärvsintensiva företagStockholms universitet0
Schwarz, Iris-CorinnaJämförande språkvetenskap och lingvistikWorkshop on Infant Language Development (WILD) 2015Stockholms universitet1
Schwarz, JohannaPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Leder sömnbrist till en ökad känslighet för stress?Stockholms universitet0
Schönström, KristerJämförande språkvetenskap och lingvistikFrån tal till tecken - att lära sig Svenskt teckenspråk som andraspråkStockholms universitet0
Sennefelt, KarinHistoriaGlobal socialhistoria: forskning, forskarutbildning och historieundervisningStockholms universitet0
Simonsson, PerEkonomisk historiaFamiljens liberalisering och skilsmässans historia i Sverige 1850-2000Stockholms universitet1
Sjögren, AndersOspecifierad ämneTillhörighetens och utanförskapets politik: Landrättigheter, medborgarskap och civilsamhälle i Kenya och UgandaStockholms universitet1
Snickare, MårtenEtnologiKarl XI:s tomahawk. Samlande och utställande av utomeuropeiska föremål i stormaktstidens Sverige.Stockholms universitet1
Snickare, MårtenKonstvetenskapKoloniala objekt. Materialitet, visualitet och svensk kolonialismStockholms universitet0
Spangen, MarteArkeologiFramsteg inom samisk arkeologi - internationell konferens 2018Stockholms universitet0
Stenberg, AndersNationalekonomiUtvärdering av komvuxStockholms universitet1
Steorn, PatrikKonstSvenskt mode i USA under 1960-talet. Ett transnationellt perspektiv på nationellt modeStockholms universitet1
Storbjörk, JessicaSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Fördelar, spänningar och motsägelsefulla incitament i välfärdssystemet: New Public Management i svensk missbruks- och beroendevårdStockholms universitet0
Storm, AnnaTeknikhistoriaArvet efter kärnkraften: Samhällen, framtidsbilder och radioaktivt avfallStockholms universitet0
Sundberg, GunlögJämförande språkvetenskap och lingvistikRekrytering, socialisering och representativitet i offentlig förvaltning. Språk och kultur för mångfald i statliga organisationerStockholms universitet0
Sundevall, FiaGenusstudierGenusrelationer i de nordiska försvarsorganisationernaStockholms universitet1
Sundkvist, PeterJämförande språkvetenskap och lingvistikScandinavian features in Shetland phonologyStockholms universitet1
Svanlund, JanSpråkstudierHur nya ord får betydelse. En undersökning av hur nya sammansättningar konventionaliseras.Stockholms universitet1
Svanström, YvonneHistoriaNordiska kvinno- och genushistorikermötet 2015Stockholms universitet1
Svanström, YvonneEkonomisk historiaAtt handla med sex: reglering, liberalisering eller kriminalisering? Prostitutionspolitik i Sverige 1930-2000.Stockholms universitet1
Svensson, JakobNationalekonomiKonferens: Internationell ekonomi och makroekonomi: teori och politik i EuropaStockholms universitet1
Svensson, JakobNationalekonomiVad gör och kan grundskolelärare i Afrika?Stockholms universitet0
Säve-Söderbergh, JennyNationalekonomiEn teoretisk, empirisk och experimentell analys av lönebildning, löneanspråk och riskpreferenser utifrån ett nationalekonomiskt perspektivStockholms universitet1
Tallberg, JonasStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Globala institutioners legitimitetStockholms universitet0
Tallberg, JonasStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Legitimitet och legitimering i global styrningStockholms universitet1
Tallberg, JonasStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Transnationella aktörer i global styrningStockholms universitet1
Thedvall, RenitaSocialantropologiMötesetnografi workshop och nätverkStockholms universitet1
Thomson, ElizabethSociologiJämförande studier av utbildning och familjebildningStockholms universitet1
Thomson, ElizabethOspecifierad ämneEn svensk "Generations and Gender Survey"Stockholms universitet0
Thorburn, DanielAnnan samhällsvetenskapModerna statistiska undersökningsmetoder - ett nätverkStockholms universitet1
Tienken, SusanneSpråkstudierFörsta internationella symposiet för kulturanalytisk lingvistik - KULI IStockholms universitet1
Tillberg, MargaretaKonstSovjetisk design. Modernism från Baltikum och Norden - en officiell anomali inom socialistisk estetik under det kalla krigetStockholms universitet1
Tillman, JoakimMusikvetenskapWagnerinfluenser i svensk opera 1880-1920Stockholms universitet1
Tuominen, MiiraFilosofiSynpunkt på Aristoteles dialektik och retorik Stockholms universitet1
Tåhlin, MichaelSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Kunskapssamhällets mörka sida? Nedgången i ungdomars och utlandsföddas sysselsättningStockholms universitet0
Valero, PaolaDidaktikIn (ex)kludering och konstruktionen av "de andra" i matematik- och naturvetenskapsundervisningStockholms universitet0
Vermeulen, PieterKulturstudierMinnets medierStockholms universitet0
Veselinova, LjubaJämförande språkvetenskap och lingvistikLexikalisering av negation och dess roll i utvecklingen av negationsmarkörerStockholms universitet1
Vinnerljung, BoSociologiOhälsa och sociala problem hos unga vuxna som under barndomen var föremål för socialtjänstinterventioner - registerstudier av omfattning och av påverkbara riskfaktorer Stockholms universitet1
Vlachos, JonasNationalekonomiSortering på arbets- och äktenskapsmarknadernaStockholms universitet1
Vonderau, AstaSocialantropologiOdla data, forma molnet: miljöeffekter och kulturell produktion av informationsteknologiStockholms universitet0
Vonderau, PatrickFilmvetenskapRörlig reklam och mediernas förändringStockholms universitet0
Vågerö, DennyTvärvetenskapliga studierÄr barndomstrauma en bestämningsfaktor för nästa generations utveckling? Hypoteser om transgenerationell överföring.Stockholms universitet0
Wadensjö, CeciliaSpråkstudierWorkshop - Interpreting Practices at the Multilingual WorkplaceStockholms universitet0
Wagner, MeikeScenkonstFörmodernitet på scen. Undersökningar av kulturarv genom Drottningholms Slottsteater.Stockholms universitet0
Waldén, LouiseHistoriaNålens kvinnor och pennans: Hemslöjden som kvinnlig arena.Stockholms universitet1
Wallenberg, LouiseFöretagsekonomiModets aktuella betydelse: mot en mer kritisk modevetenskapStockholms universitet1
Wallenberg, LouiseFilmvetenskapMode möter film: mode- och filmforskare i gränsöverskridande dialogStockholms universitet1
Wendt, MariaStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Döda i strid: Internationella insatser och nationell sorgStockholms universitet1
Westin, BoelLitteraturvetenskapTove Jansson hundra år. Multimedial estetik. Passion,politik, filosofiStockholms universitet1
Wikforss, ÅsaFilosofiKunskap om det egna tankeinnehålletStockholms universitet1
Witt, SusannaSpråkstudierTotalitarism och översättning: kontroll och konflikt i sovjetiska översättningspraktiker 1932-1953Stockholms universitet1
Wolk, SusannaJuridikImmaterialrättsligt skydd för datorprogram: som upphovsrättsliga verk eller patenterbara uppfinningar?Stockholms universitet1
Wrange, PålJuridikFår bara stater använda våld? Den folkrättsliga våldsregimen och icke-statliga aktörerStockholms universitet0
Wulff, HelenaSocialantropologiDans på Irland: minne och modernitet i en postkolonial tid.Stockholms universitet1
Wåghäll Nivre, ElisabethKulturstudierSkokloster som ett laboratorium för tidigmoderns studierStockholms universitet0
Zachrisson, TorunArkeologiEgendom och ära - bebyggelseförändring i Mellansverige 200-1000Stockholms universitet1
Zilibotti, FabrizioNationalekonomiInstitutioner, ekonomisk politik och tillväxtStockholms universitet1
Åberg Yngwe, MonicaSociologiKönsskillnader i ekonomiska resurser, hälsa och dödlighet - betydelsen av sociala jämförelser, preferenser och relativ deprivation.Stockholms universitet1
Åkerman, JonasFilosofiFormell kontextrepresentation och situationsperspektivStockholms universitet0
Öhrn, MagnusLitteraturvetenskapFrån klämmiga pojkar till dödspolare - maskulinitetsstudier i svenska pojk- och ungdomsböckerStockholms universitet1
Östling, RobertNationalekonomiHur formas ekonomiskt beteende av förmögenhetsförändringar?Stockholms universitet0