Beviljade anslag under organisationen Svenska institutet i Rom, kansli

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Bengtsson, Johnny RagnarArkeologiSamhällsförändring och internationalisering i Mellanitalien under brons- och tidig järnålder. Fallet Luni sul Mignone.Svenska institutet i Rom, kansli1
Holst Blennow, AnnaKulturstudier"Topoi, topographies, travellers" - slutkonferens för projektet "Topos och Topografi - staden Rom och guidebokens födelse"Svenska institutet i Rom, kansli1
Holst Blennow, AnnaLitteraturvetenskapAtt läsa staden och att vandra genom texten. Guideboken som genreSvenska institutet i Rom, kansli1
Holst Blennow, AnnaLitteraturstudierAtt se det osynliga - projektioner av Rom och Pompeji i guideböckerSvenska institutet i Rom, kansli1