Beviljade anslag under organisationen Totalförsvarets forskningsinstitut

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Oxenstierna, SusanneNationalekonomiRysslands ekonomis institutionella utmaningarTotalförsvarets forskningsinstitut1