Beviljade anslag under organisationen Umeå universitet

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Andersson, DanielJämförande språkvetenskap och lingvistikNaturen i narrativen. En studie av muntliga berättelser om miljö- och naturkatastrofer ur ett folkloristiskt och språketnografiskt perspektivUmeå universitet1
Andersson, Lars FredrikEkonomisk historiaDet svenska försäkringsväsendets historiaUmeå universitet1
Aronsson, ThomasNationalekonomiOptimal beskattning, ofullständig konkurrens och internationellt samarbeteUmeå universitet1
Aronsson, ThomasNationalekonomiEtt beteendeekonomiskt perspektiv på beskattning och offentliga utgifter i en global ekonomiUmeå universitet1
Arvidsson, AlfMusikvetenskapMusik och politik på 1970-talet:politiseringen av ett fältUmeå universitet1
Arvidsson, AlfMusikvetenskapJazzen och jazzmusikern: förändrade genresystem och roller i svenskt musikliv under 1900-talet Umeå universitet1
Aspengren, Henrik ChetanSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Mot en global samhällsteori? Möjligheter och spänningarUmeå universitet0
Berggren, LenaHistoriaFascismen i Sverige 1920-1950Umeå universitet0
Bergman, TorbjörnOspecifierad ämneEuropean Representative Democracy Data ArchiveUmeå universitet1
Bergman, TorbjörnStatsvetenskapFörfattningsreform 2010: partierna och politikens spelreglerUmeå universitet1
Bergquist, Ann-KristinEkonomisk historiaMiljödriven industriomvandling? En studie av svensk massa- och pappersindustri 1960-1990.Umeå universitet1
Bergqvist, EwaDidaktikEffekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språkUmeå universitet0
Björklund, JohannaSpråkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)Svenska språkteknologiska konferensen 2016 - Kunskapsöverföring och SpråkstödUmeå universitet1
Björnsson, GunnarFilosofiAnsvar i Komplexa SystemUmeå universitet1
Blom, BjörnSocialt arbeteEtt nätverk för jämförande forskning om missbruksbehandlingUmeå universitet1
Bohman, AndreaSocialpsykologiFördomars sociala grund. Betydelsen av föräldrar, vänner och kontakt för utvecklingen av fördomar hos ungdomarUmeå universitet0
Broström, GöranSannolikhetsteori och statistikÖverföring av demografiska mönster mellan generationer -- fertilitet och spädbarnsdödlighetUmeå universitet1
Brännlund, RunarAnnan samhällsvetenskapTillväxt, teknik och miljö - Miljökuznetskurvans dynamik i Sverige 1870-2000Umeå universitet1
Bränström Öhman, AnnelieLitteraturvetenskapPassion och emancipation: kärlek, modernitet och kön i svenska 1900-talsromanerUmeå universitet1
Buckland, PhilArkeologiVISEAD: Vidareutveckling av den miljöarkeologiska databasen (SEAD) för tvärvetenskapliga studier av globala utmaningar med nya forskningsområden och användargrupperUmeå universitet0
Dermineur, EliseHistoriaInternationellt Symposium: Women and Credit in Preindustrial EuropeUmeå universitet0
Edlund, Ann-CatrineSpråkstudierVardagligt skrivande i Västerbotten under sent 1800-tal. Ett editionsprojekt med bondedagböcker och visböcker.Umeå universitet1
Edlund, JonasOspecifierad ämneSvenska värderingar i internationell jämförelse: International Social Survey ProgramUmeå universitet1
Edlund, JonasOspecifierad ämneSvenska värderingar i jämförande perspektiv: International Social Survey ProgramUmeå universitet1
Edlund, JonasOspecifierad ämneVärderingsförändringar ur ett internationellt perspektiv: International Social Survey ProgramUmeå universitet1
Edlund, Lars-ErikEtnologi"DEN VETGIRIGE LAPPMARKSPRÄSTEN" -- Digitalisering och transkribering av J. A. Nenséns uppteckningar från 1800-talet av de nordliga folkens liv och kulturUmeå universitet0
Edlund, Lars-ErikAnnan humanioraVadstenaklostret som text- och handskriftsproducerande miljö - produktion, tradition och receptionUmeå universitet1
Edlund, Lars-ErikAnnan humanioraSvensk etymologisk databas.Umeå universitet1
Edström, ÖrjanOspecifierad ämneAnsökan om medel för viktimologisk forskning vid juridiska institutionen, Umeå universitetUmeå universitet1
Edvinsson, SörenOspecifierad ämnePOPLINK - en världsunik resurs för nydanande forskning om människa och samhälle i ett långt tidsperspektivUmeå universitet1
Eimermann, MarcoEtnologiTillfälliga befolkningsgrupper och förändringar i landsbygdenUmeå universitet1
Ek, SverkerOspecifierad ämneUtgivning av Hjalmar Bergmans brevUmeå universitet1
Eklöf, HannaPedagogikFramtidens storskaliga kunskapsprov och provmiljöer: Kvalitet, rättvisa och konsekvenserUmeå universitet0
Enever, JanetSpråkstudierInternationell konferens: Tidigt lärande av främmande språk: Teori och praktik 2014Umeå universitet1
Eriksson, RikardKulturgeografiFamiljenätverkens betydelse på den svenska arbetsmarknadenUmeå universitet0
Foka, AnnaGenusstudierDigitalt Kön: Teori, Metodologi och PraktikUmeå universitet0
Foka, AnnaAntikvetenskapSensoriska perspektiv: Att digitalisera historisk scenkonst.Umeå universitet0
Frånberg, PerOspecifierad ämneCentrum för samisk forskning med ansökan om infrastrukturella medelUmeå universitet1
Gheaus, AncaFilosofiBortom kärnfamiljen: de nära relationernas filosofiUmeå universitet1
Grill, KalleFilosofiAtt respektera kontext-beroende preferenserUmeå universitet1
Grönlund, ÅkeData- och informationsvetenskapNär cyberspace landar - kulturella möten i e-demokratiprojektUmeå universitet1
Gunnarsson, ÅsaJuridikGenusperspektiv på skatterättenUmeå universitet1
Gunnarsson, ÅsaJuridikGenusvetenskapliga studier av skatter och offentlig budgetUmeå universitet0
Heith, AnneLitteraturvetenskapAvkolonisering och väckelse. Laestadianismens roll i nutida samiska och tornedalska texter.Umeå universitet0
Hellström, JohanStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Party Government in Europe DatabaseUmeå universitet0
Henfridsson, OlaFöretagsekonomiSociala implikationer av elektronisk handel: En studie av ny informationsteknik i människors vardagsliv.Umeå universitet1
Hjelm, JonnyHistoriaSvensk damfotboll 1966-1980.Umeå universitet1
Hjerm, MikaelOspecifierad ämneEUROPEAN SOCIAL SURVEY (ESS) ROUND 5Umeå universitet1
Hjerm, MikaelSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Främlingsfientlighet i ett föränderligt Europa.Umeå universitet0
Hjerm, MikaelOspecifierad ämneEuropean Social Survey (ESS) Round 4Umeå universitet1
Hjerm, MikaelOspecifierad ämneEuropean Social Survey (ESS) Round 3Umeå universitet1
Holmström, JonnyFöretagsekonomiFrån värdeskapande till värdeskadande processer: En studie av ny Internetteknik och dess betydelse för digitala affärerUmeå universitet1
Jarstad, AnnaStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Varianter av fredUmeå universitet0
Jonsson, KjellAnnan samhällsvetenskapHUMlab - Humaniora och teknik i föreningUmeå universitet1
Jörgensen, DollyHistoriaIdéer om Nord i förmoderna tidUmeå universitet1
Karlsson, MariaSannolikhetsteori och statistikAnalys av efterfrågefunktioner med en blandning av Tobit modellerUmeå universitet0
Keskitalo, CarinaKulturgeografiAnpassning till klimatförändringar inom vatten- och försäkringsindustri i Sverige och StorbritannienUmeå universitet1
Landström, LenaJuridik (exklusive juridik och samhälle)Polisarbetet - mellan effektivitet och rättsstatlighetUmeå universitet0
Larsson, DanielSociologiArbetsmarknadens bortglömda aktör.Materiella förhållanden och socialpolitiska värderingar bland småföretagareUmeå universitet1
Lidström, AndersStatsvetenskapSvenska stadsregioner: Demokrati, lokalt medborgarskap och politiska institutionerUmeå universitet0
Liliequist, JonasHistoriaSinnen, känslor och affekter. Etablerade forskningsperspektiv och nya utmaningar inom kulturhistorisk forskningUmeå universitet0
Liliequist, JonasHistoriaHedra din fader och din moder - konflikter och ambivalenta känslor mellan vuxna barn och föräldrar i det tidigmoderna Sverige och FinlandUmeå universitet0
Liliequist, JonasHistoriaGenus och statuskonkurrens i förmoderna samhällenUmeå universitet1
Lindgren, SimonSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Forskning om sociala medier: Mot en konsolidering av fältetUmeå universitet1
Lindgren, UrbanKulturgeografiVem kör miljöbil? Om betydelsen av sociala domäner, ekonomiska incitament och geografisk hemvistUmeå universitet1
Lindgren, UrbanFolkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologiUmeå SIMSAM Lab - Infrastruktur för forskning om barndomen för hållbar hälsa och välfärdUmeå universitet0
Lindholm, ElenaLitteraturvetenskapFeminism och modernitet i Carmen de Burgos reseskildringar av Europa och Norden under tidigt 1900-talUmeå universitet1
Lindmark, DanielHistoriaReligionens domesticering: Folklig religiositet i det nordliga rummet 1600-1800Umeå universitet1
Lindström, StenFilosofiMatematikens ontologi och kunskapsteori: En kritisk analys av den nyfregeanska riktningen i matematikens filosofiUmeå universitet1
Lindström, StenAnnan humanioraMedvetande, materialism och möjlighet.Umeå universitet1
Lundquist, AndersSannolikhetsteori och statistikMetoder för longitudinella hjärnavbildningsstudier med icke-slumpmässigt bortfall.Umeå universitet0
Lövgren, KarinEtnologiI garderoben: kvinnor, kläder och åldrandeUmeå universitet1
Madison, GuyPsykologiMusical groove: functions, mechanisms, and originUmeå universitet1
Malmberg, GunnarKulturgeografiFamiljenätverkens betydelse för livsstil och hälsaUmeå universitet1
Mewes, JanSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Tillitens tre världar: Välfärdsstater, livslopp och social tillit i ett longitudinellt perspektivUmeå universitet0
Müller, Dieter K.KulturgeografiSvensk landsbygd som "pleasure periphery": Håller landsbygdens arbetsmarknad på att "amerikaniseras"?Umeå universitet1
Mårald, ErlandHistoriaI Döda fallets efterdyningar: Föreställningar om katastrofer, natur och rättUmeå universitet1
Mårell, EvaDidaktikDDD2015 - Digital didaktisk design i multiexisterande rum för lärandeUmeå universitet1
Mäntylä, TimoPsykologiÅldrande och beslutskompetensUmeå universitet1
Nordlander, JohanOspecifierad ämneKriokorpusprojektet: Digitalisering, systematisering och nätpublicering av språkligt material på det engelskbaserade sierraleonska kreolspråket krioUmeå universitet1
Nordlund, ChristerTvärvetenskapliga studierGrönt entreprenörskap för tjugoförsta århundradetUmeå universitet0
Nyman, CharlottSociologiIntimitet, familj och varadagsliv i nya (sam)levnadsformerUmeå universitet1
Olofsson, JennieÖvrig annan humanioraFrån Medium till Materialitet. Om digitala teknologiers efterliv.Umeå universitet1
Olsson Spjut, FredrikEkonomisk historiaTillväxtens gränser i ett hållbart samhälle. Energianvändning och arealbehov i det tidigmoderna Sverige.Umeå universitet1
Overud, JohannaHistoriaFrån statens styrning till privat entreprenörskap? Arbetsmarknadspolitikens omvandling och effekter för kvinnor i norrländsk glesbygdUmeå universitet0
Persson, OlleSociologiHur går det för den svenska forskningen?Umeå universitet1
Ringby, PerOspecifierad ämneKonferens om Nelly Sachs med anledning av författarens Nobelpris 1966Umeå universitet0
Schelin, LinaSannolikhetsteori och statistikWorkshop om metodutveckling inom funktionell dataanalys driven av tillämpningarUmeå universitet1
Schumann, BarbaraMiljömedicin och yrkesmedicinKlimat, sociala och demografiska förhållande i Sverige och dess samband med sjukdomar och dödlighet under tre seklerUmeå universitet0
Snickars, PelleFilmvetenskapFilmarkivet.se - en filmhistorisk plattformUmeå universitet1
Snickars, PelleÖvrig annan humanioraKod(ex): bokmediets omvandlingUmeå universitet1
Sullivan, KirkAnnan samhällsvetenskapIdentifiering av "imiterade" röster: ett forskningsprojekt med applikationer för rättsväsendet och säkerhetenUmeå universitet1
Sullivan, KirkEtnologiAktasne - Tillsammans Nya perspektiv, teorier och metodologier inom Samisk forskningUmeå universitet0
Sundström, AnnaPsykologiLivsstils- och socioekonomiska faktorers roll för kognitiv nedsättning och demensUmeå universitet1
Sundström, Manya RamanLärandeWorkshop om skönhet och förklaring i matematikUmeå universitet1
Sundström, OlleReligionshistoriaDen sovjetiska etnografins "ande": attityder till schamanska världsåskådningar inom sovjetisk forskning och revolutionärt omvandlingsarbete. Ett bokprojektUmeå universitet0
Sundström, PärFilosofiReferens och Frege-gåtorUmeå universitet0
Sundström, PärFilosofiTanke och erfarenhet: En undersökning av begreppsempirismUmeå universitet1
Sundström, PärFilosofiVar finns orsaksrelationer?Umeå universitet0
Svallfors, StefanAnnan samhällsvetenskapVälfärdsstatens politiska sociologi: institutioner, skiljelinjer, preferenser (ISP-programmet)Umeå universitet1
Svallfors, StefanOspecifierad ämneEuropean Social Survey (ESS) Round 2Umeå universitet1
Vinka, MikaelJämförande språkvetenskap och lingvistikVerbfrasanaforer i sydsamiskaUmeå universitet0
Waernbaum, IngeborgSannolikhetsteori och statistikStatistiska metoder för skattning av marginella kausala effekter i matchade och omatchade fall-kontrollstudierUmeå universitet1
Wikström, ChristinaPedagogikValid Assessments for University Entrance - Challenges and InnovationsUmeå universitet0
Wisselgren, PerSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Alva Myrdal och samhällsvetenskapernas internationella organiseringUmeå universitet0
Åström, BeritLitteraturvetenskapSaknad, förmodad död: den frånvarande modern i det kulturella medvetandetUmeå universitet1
Österholm, MagnusDidaktikGenomförande av Symposium on Languages and Mathematics (SLaM)Umeå universitet0