Beviljade anslag under organisationen Uppsala universitet

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Adams, JonathanSpråkstudierFornnordisk omvärldsuppfattning: En kartering och analys av utländska ortnamn i svenska och danska texter från medeltidenUppsala universitet0
Ahlbäck Öberg, ShirinStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Konferens om förutsättningarna och tillståndet för akademisk frihet i SverigeUppsala universitet0
Akrami, NazarPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Om radikalisering och extremism: Vad får vanliga människor att hamna i extrema situationer?Uppsala universitet0
Alanen, LilliFilosofiAtt förstå mänsklig handling. Natur, handlingsbegrepp, och värde i den västerländska filosofiska traditionen.Uppsala universitet1
Albin, CeciliaTvärvetenskapliga studierBehövs rättvisa förhandlare? Rättvisa och effektivitet i internationella förhandlingar om miljö, handel och vapennedrustningUppsala universitet1
Andersson, GerhardPsykologiKognitiva mekanismer vid tinnitusUppsala universitet1
Andersson, GudrunHistoriaDen konsumerande borgaren. Utbud, marknadsföring och konsumtion i Sverige ca 1750-1850Uppsala universitet1
Andersson, TorbjörnJuridikParallell och motstridig rättstillämpningUppsala universitet1
Appelbaum, RobertSpråkstudierTolfte nordiska konferensen för anglistik: engelskans platser och icke-platserUppsala universitet1
Appelbaum, RobertLitteraturvetenskap'Är ekonomisk ojämlikhet även ett litterärt problem?' En internationell konferens om kultur, samhälle och ekonomiUppsala universitet0
Asztalos Morell, IldikóSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Att kommunicera med staten: Roma migrationer inom EU.Uppsala universitet0
Back Danielsson, Ing-MarieArkeologiArkeologiska bilder i vardande - nya perspektiv och möjligheter (workshop)Uppsala universitet0
Balicka-Witakowska, EwaLitteraturstudierJungfru Marias mirakel: medeltida berättelser på vandring genom tid och rumUppsala universitet0
Beach, HughAnnan samhällsvetenskapPost-Soviet Political and Socio-Economic Transformation among the Indigenous Peoples of Northern Russia: Current Administrative Policies, Legal Rights, and Applied Strategies.Uppsala universitet1
Bedford, SofieTvärvetenskapliga studierInitiering av ett nordiskt-baltiskt nätverk för KaukasusstudierUppsala universitet1
Bedford, SofieStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)#ProtestBaku. Står Azerbajdzjan på tur för en demokratisk revolution?Uppsala universitet1
Bengtsson, BoAnnan samhällsvetenskapEtnisk organisering och politisk integration i storstadenUppsala universitet1
Bennich-Björkman, LiStatsvetenskapAllianser och idéer:Vad förklarar skillnader i politisk korruption i det post-kommunistiska Europa?Uppsala universitet1
Bennich-Björkman, LiStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Existentiellt motstånd och omvandlingen mot pluralism i Västra Sovjet.Uppsala universitet0
Berglund, LarsMusikvetenskapKungliga svenska hovets samling av fransk musik från 1690-1726: Ett katalogiserings- och digitaliseringsprojektUppsala universitet0
Bergqvist, ChristinaStatsvetenskapVem tar hand om barnen? En jämförande studie av samspelet mellan politik och kultur för beslutsfattande i familjenUppsala universitet1
Bergqvist, ChristinaStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Ansökan om bidrag till the 4th European Conference on Politics and Gender 2015Uppsala universitet0
Bexell, OlophAnnan humanioraDen kristna gudstjänstens innebörd. Svenska kyrkans förändringar av liturgin 1942-2000Uppsala universitet1
Bjarnegård, ElinStatsvetenskapPolitiska partier och kvinnors politiska representation. Betydelsen av institutionalisering i kandidatnomineringsprocessenUppsala universitet0
Blanck, DagHistoriaAtt förnya studiet av svensk-amerikanska relationer: en teoretisk och metodologisk workshopUppsala universitet0
Blanck, DagHistoriaSvensk-amerikanska gränsland. Ett internationellt forskningsnätverkUppsala universitet0
Blomquist, SörenNationalekonomiSkatter och skattesystem i en globaliserad värld IIUppsala universitet1
Blomquist, SörenNationalekonomiForskningsprogram: Skatter och skattesystem i en globaliserad världUppsala universitet1
Blomqvist, PaulaStatsvetenskapDen tredje sektorn i svensk äldreomsorg - varför så liten?Uppsala universitet1
Bohlin, GunillaAnnan samhällsvetenskapHyperaktivitets- och uppmärksamhetsproblem i ett utvecklingsperspektivUppsala universitet1
Bondestam, MajaIdé- och lärdomshistoriaDen normala kroppens gränser: Om hermafroditism, medicinsk klassificering och kontroll, 1750-1850Uppsala universitet1
Borg, AlexandraOspecifierad ämneLäsning 2.0. Boken och läsaren i det digitala samhälletUppsala universitet0
Borgehammar, StephanAnnan humaniora"Bilden av Birgitta" - Ikonografisk databas, virtuellt Birgittabibliotek och internationell BirgittautgåvaUppsala universitet1
Brobjer, ThomasIdé- och lärdomshistoriaAtlas över värden, moral och värdeförändringarUppsala universitet0
Bull, ThomasJuridikFörutsebarhet och flexibilitet - en studie av retroaktivitet i förvaltningsrättenUppsala universitet1
Carlsson, Carl HenrikHistoriaStatlig antisemitism 1921-1945. Kontinuitet eller diskontinuitet?Uppsala universitet1
Casini, LorenzoFilosofiPerspektiv på mänskligt handlande i Renässansens filosofiska debatt om frihet och determinismUppsala universitet1
Cullhed, PerOspecifierad ämneProBok - en proveniens och en bokbandsdatabasUppsala universitet1
Dahlberg, MattiasJuridikDividing the tax base in a globalized worldUppsala universitet1
Darpö, JanneJuridik (exklusive juridik och samhälle)Miljörätt på tre kontinenter - En forskningskonferens för jämförelser mellan miljörätten i Kina, EU (Sverige) och USAUppsala universitet0
del Valle Alcalá, RobertoLitteraturvetenskapWorklessness i brittisk och amerikansk litteratur: mellan utsatthet och motståndUppsala universitet0
Dimberg, UlfPsykologiEmotionell Empati: Kausala mekanismer och omedvetna processer.Uppsala universitet1
Dimberg, UlfPsykologiEmpati och Emotionell Smitta: Att förstå, uppleva och reagera på andra människors känslor.Uppsala universitet1
Donovan, StephenLitteraturvetenskapDen transnationella kolonin: Fristaten Kongo och europeisk kulturUppsala universitet1
Dulic, TomislavTvärvetenskapliga studierLokalt massvåld i Bosnien och Hercegovina, 1992-95Uppsala universitet1
Edgardh, NinnaReligionsvetenskapAtt forska om kyrkans kropp. Särskildhet och koherens som ecklesiologiska utmaningar.Uppsala universitet1
Edling, MartaKonstKonst, karriär och kön. En studie av manliga och kvinnliga konstnärers meriteringsvägar och rekryteringen till professurer och högre lärartjänster 1945-2000Uppsala universitet1
Edling, Max MHistoriaStatsformering i USA, ca 1760-1830.Uppsala universitet1
Edquist, SamuelHistoriaVad bevaras i arkiven? Informationsvärdering, gallring och bevarande i svenska arkiv 1980-2010Uppsala universitet1
Edwardsson, EvaJuridikHar byråkraterna blivit lagstiftare? Europeiseringens innebörd för lydnads- och lojalitetsplikter för nationella myndigheterUppsala universitet1
Ekehammar, BoPsykologiStereotyper och fördomar: Automatiska och kontrollerade komponenter.Uppsala universitet1
Eklund, MattiFilosofiVarats lätthet: en metaontologisk undersökningUppsala universitet0
Ekroth, GunnelAntikvetenskapFrån nos till svans. Att utforska det grekiska offerdjuret från det litterära, epigrafiska, ikonografiska, arkeologiska och osteologiska källmaterialet.Uppsala universitet0
Ekroth, GunnelAntikvetenskapHades tur och retur. Besök i underjorden i den östliga medelhavstraditionenUppsala universitet1
Ekström, AndersIdé- och lärdomshistoriaFrom Pompeii to Fukushima: Time, intermediality and transregional imaginaries in disaster discourseUppsala universitet0
Ekström, AndersKulturstudierUtställningsstudier: Ett nordiskt nätverkUppsala universitet1
Engsheden, ÅkeAntikvetenskapEgyptiska ortnamn (Kafr el-Sheikh)Uppsala universitet1
Engvall, JohanStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Kazakstan mer än olja: en internationell konferens om sociokulturella förändringar i EuroasienUppsala universitet1
Engwall, LarsAnnan samhällsvetenskapGlobala företagsledare och omvärlden (Governance in Europe: Mediators and Stakeholders)Uppsala universitet1
Eriksen, Uffe HolmsgaardAntikvetenskapReligiös poesi och performance i Bysans - internationell workshop Uppsala universitet0
Eskhult, JosefJämförande språkvetenskap och lingvistikSynen på språkhistoria i Västerlandet 1600-1800: konstruktionen av de indo-europeiska och semitiska språkens ursprung, utveckling och släktskapUppsala universitet1
Fawcett, ChristinePsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Pupillspegling i ett utvecklingskontextUppsala universitet0
Finnström, SverkerSocialantropologiAtt orientera sig mellan det förflutna och framtiden: En etnografisk undersökning av livshistorier i skuggan av global (o)fred och transnationell (o)rättvisaUppsala universitet1
Fogelklou, AndersJuridikRättsreformer som instrument och inspirationUppsala universitet1
Folke, OlleStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Lokal politik och förvaltning: Vem vill styra svenska kommuner, och spelar det någon roll?Uppsala universitet0
Fors, HjalmarHistoriaAtt rekonstruera tidigmodern farmaci: Globala handelsnätverk, substanser och praktikerUppsala universitet0
Forsberg, NiklasFilosofiRomanen och den filosofiska argumentationens natur: En studie av Iris Murdochs, Martha Nussbaums och Cora Diamonds litteraturfilosofiska arbetenUppsala universitet1
Fredrikson, MatsPsykologiEmotion och hjärnfunktion.Uppsala universitet1
Fridell, StaffanSpråkstudierOrtnamn i muntlig och skriftlig traderingUppsala universitet1
Frimanson, LarsFöretagsekonomiManagement control systems and stress:a cross-dicipline field experimentUppsala universitet1
Frändén, MäritSpråkstudierSläktnamn i smältdegeln. Hur invandrade släktnamn integreras i det samtida svenska släktnamnsbeståndet.Uppsala universitet0
Furmark, TomasPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Det tysta fängelset - nya möjligheter att förklara blyghetUppsala universitet0
Griffin, GabrieleGenusstudierVägar Mot Rekonstruktion: Sociokulturella dimensioner vid nya hälsovårdsbehov i ett globaliserat EuropaUppsala universitet0
Gräns, MinnaJuridikFinns det ett systematiskt samband mellan praktisk juridisk metod och kognitivpsykologiska beslutsheuristiker?Uppsala universitet1
Gröjer (avliden), Jan-ErikFöretagsekonomiRedovisning, samspel och effektiva kapitalmarknaderUppsala universitet1
Gröndahl, SatuLitteraturvetenskapFrån Rinkeby till Pajala: Konstruktionen av invandrar- och minoritetskultur i Sverige vid millennieskiftetUppsala universitet1
Gustavsson, SverkerStatsvetenskapReformstrategier för Europeiska Unionen.Uppsala universitet1
Gustavsson, SverkerStatsvetenskapBlandad författning och konstitutionell minimalismUppsala universitet1
Guzzini, StefanoStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Makt i internationella relationerUppsala universitet0
Habetzeder, JuliaAntikvetenskapIntertextualitet och romersk visuell kultur. Ett nytt angreppssätt för romersk idealskulpturUppsala universitet0
Hagelin, LisaAntikvetenskapDygder för frigivna - en fråga om maskulinitet?Uppsala universitet0
Hansson, Mats GEtikDen genetiska riskinformationens etik för individ och samhälleUppsala universitet0
Hedlund, MonicaAnnan humanioraModellpredikningar från medeltiden: Ett pilotprojekt för att sätta igång publicering av ett bortglömt massmediumUppsala universitet1
Hedlund, RagnarÖvrig annan humanioraDigitalisering av antika mynt vid Uppsala universitetUppsala universitet0
Hedlund, StefanNationalekonomiFörebyggande diaspora: rysk medelklass som ägare av fast egendom utomlandsUppsala universitet1
Hedlund, StefanStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)QUO VADIS UKRAINA: Reflektioner över ett kvartssekel av besvikelserUppsala universitet0
Heide, MarkusKulturstudierUSA-mexikanska gränsen som ifrågasatt utrymme: Film och populärkultur, 1990 till nutidUppsala universitet0
Helin, JennyTvärvetenskapliga studierEn ny plattform för ö-studier: Workshop vid Uppsala universitet Campus Gotland, April 7-8, 2016Uppsala universitet0
Hermansson, JörgenStatsvetenskapNationell forskarskola i statsvetenskapUppsala universitet1
Hermansson, JörgenAnnan samhällsvetenskapDemokratins mekanismerUppsala universitet1
Hermansson, JörgenStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Det konstitutionella regelverkets betydelseUppsala universitet0
Holmberg, ToraSociologiBio-objekt på 2000-talet: Chimbrider och andra arthybriderUppsala universitet1
Holmstrand, JonasReligionsvetenskapNytt språk för en ny tro - en undersökning av uttrycket "pisteuein eis" i tidig kristen litteraturUppsala universitet1
Hultman, LisaStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Skydd av civilbefolkningen: FN:s strategier i fredsbevarande operationerUppsala universitet0
Huss, LeenaJämförande språkvetenskap och lingvistikRevitalisering mot alla odds? Sydsamiska i Sverige Uppsala universitet1
Husz, OrsiEkonomisk historiaDen intima förbindelsen. En ekonomisk kulturhistoria om vardagliga finanserUppsala universitet0
Högberg, ElsaLitteraturvetenskapModernismens intimitetUppsala universitet1
Höglund, Anna TFilosofiLeder koder och riktlinjer rätt? Om etisk kompetens i medicinsk verksamhetUppsala universitet1
Höglund, KristineStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Valrelaterat våld och det institutionella arvetUppsala universitet0
Jansson, DavidKulturgeografiBilen och folkhemmet: Bilismens och mobilitetens roll i skapandet av det moderna SverigeUppsala universitet0
Jansson, JennyStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Arbetarrörelsens digitala omvandling: bevarandet av organisationsmaterial i den digitala tidsåldernUppsala universitet0
Jansson, JohanEkonomisk geografiRumsliga perspektiv på mellanhänder och 'kuratorer' i värdeskapande processer.Uppsala universitet0
Jansson, TorkelHistoriaProjekt 1809-2009Uppsala universitet0
Jarstad, AnnaTvärvetenskapliga studierLokala fredsavtal: vägen till fred och demokrati i KwaZulu Natal?Uppsala universitet1
Johansson, JensFilosofiSkada: Begreppet och dess relevansUppsala universitet0
Johansson, Lars-GöranFilosofiFilosofiska frågeställningar om strängteoriUppsala universitet1
Jonsson, AnnaJuridik (exklusive juridik och samhälle)Nationella parlaments roll i EU:s lagstiftningsprocess: en komparativ studie av tillämpningen av subsidiaritetsprincipenUppsala universitet1
Josephson, PeterIdé- och lärdomshistoriaDen sokratiska kontrarevolutionen: Bokmarknad och universitet omkring 1800Uppsala universitet1
Juslin, PatrikAnnan samhällsvetenskapNya metoder för undervisning i kommunikation av känslor i musikutförande.Uppsala universitet1
Juslin, PatrikPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Själens spegel: Jämförelser av spontana och poserade uttryck av känslor i röstenUppsala universitet0
Juslin, PeterPsykologiMänniskan som en naiv intuitiv statistikerUppsala universitet1
Kang, OliviaFöretagsekonomiSocialt värdeskapande i multinationella företag: specifikt fokus initiativ för sociala innovationer Uppsala universitet1
Karlsson, ChristerStatsvetenskapHur regleras EU-medlemskapet?Uppsala universitet1
Karlsson, MariaLitteraturvetenskapLäsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf, del I-IIUppsala universitet1
Kenward, BenjaminPsykologiEtt psykologiskt perspektiv på den tidiga moralutvecklingenUppsala universitet1
Kihlbom, UlrikEtikWorkshop Ansvar i förändring - The Network of Ethics of Family, Sandhamn 2014Uppsala universitet1
Kjellberg, ErikOspecifierad ämneDübensamlingen. En europeisk musikskatt från 1600-taletUppsala universitet1
Klevmarken, N. AndersOspecifierad ämneHälsa, åldrande och pensionering i Europa (SHARE)Uppsala universitet1
Klingborg, PatrikAntikvetenskapMot strömmen - en workshop om brunnar, cisterner och vatten i antikens GreklandUppsala universitet0
Kostic, RolandStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Konsten att komponera en bild: kunskapsproduktion i konflikt och fredsbyggande. Uppsala universitet1
Kubai, AnneReligionsvetenskapSjunga Herrens sånger i ett främmande land. Afrikanska kyrkor i Sverige - mellan segregation och integrationUppsala universitet1
Kullberg, ChristinaLitteraturvetenskapTropiska Utbyten: Vernakulärer i fransk tidig modern reselitteratur (Afrika och Karibien 1645-1728)Uppsala universitet0
Kytö, MerjaSpråkstudierFörstärkningsord i förändring i den sena nyengelskan, 1700-1900: en historisk sociopragmatisk analysUppsala universitet0
Lane, PaulArkeologiFourth International Landscape Archaeology Conference 2016Uppsala universitet1
Larsson, AnnikaArkeologiViking Couture; Publik arena för forskning, dialog och kommunikationUppsala universitet0
Larsson, EsbjörnPedagogikMellan disciplinering och självverksamhet: skillnader i växelundervisningens användning vid skolor för olika samhällsklasser i Sverige, ca 1820-1870Uppsala universitet1
Larsson, RolfSannolikhetsteori och statistikKointegrationsanalys av paneldataUppsala universitet1
Larsson, SimonIdé- och lärdomshistoriaEtt exempel för alla tider? Historieteorin i samtida ekonomiskt tänkande.Uppsala universitet0
Lewin, LeifOspecifierad ämneElektroniskt pressarkiv vid Uppsala universitetUppsala universitet1
Light, NathanEtnologiFörankrad i historia: En studie av Kirgiziska historicitet och historiemedvetandeUppsala universitet0
Lindberg, ErikEkonomisk historiaMarknaden och fyrtornet: kollektiva nyttigheter i historiskt perspektivUppsala universitet1
Lindblad, SverkerAnnan samhällsvetenskapSvensk skolkultur: Klassrumspraktik i komparativ belysningUppsala universitet1
Lindelöf, Karin SEtnologiTjejlopp som kulturellt fenomen: villkor för kvinnors motionsidrottandeUppsala universitet0
Lindgren Hjälm, MirjamJämförande språkvetenskap och lingvistikKristendom och judendom i islamsk språkdräkt: Bibeln på arabiska bland kristna och judar i det muslimska riketUppsala universitet1
Lindqvist Sandgren, EvaKonstSkriptoriet i Vadstena kloster. En studie av bokmåleri, arbetsfördelning och konstinfluenser i klostrets handskrifter.Uppsala universitet1
Lindskog, MarcusPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Spädbarns sinne för nummer - En undersökning av kognitiva mekanismer och träningsinterventioner för inlärning av matematik tidigt i livetUppsala universitet0
Lindström, DagHistoriaEnsamma män i en övergångstid. Den ogifte mannen i det svenska samhället 1750-1870Uppsala universitet1
Ljungkvist, JohnArkeologiMaktens byggstenar - processer, paralleller och diversitet i Skandinavien och norra Europa, 500-1100 e.Kr.Uppsala universitet0
Lundberg, MagnusReligionsvetenskapMission och Extas: Kontemplativa kvinnors roll för missionen i det koloniala Latinamerika Uppsala universitet1
Lundberg, MattiasMusikvetenskapLutheran Music Culture (Tvärvetenskaplig internationell konferens)Uppsala universitet0
Lundgren, AndersIdé- och lärdomshistoriaAtt forska med näsa och tunga: Lukt och smak i vetenskapens historiaUppsala universitet1
Madison, GuyPsykologiDen musikaliska pulsens roll i mänsklig tidsmässig samordningUppsala universitet1
Maier, IngridHistoriaInterkulturellt utbyte i det tidigmoderna Europa: översättningar av västeuropeiska tidningar till ryska (ca 1600-1725)Uppsala universitet0
Malmberg, AndersAnnan samhällsvetenskapKluster och innovationssystem i tid och rumUppsala universitet1
Manga, EddaIdé- och lärdomshistoriaMedborgarskapets gränser. Kolonialism, biopolitik och rasism i ColombiaUppsala universitet0
Martin, BenjaminIdé- och lärdomshistoriaKulturen i den internationella världsordningen: Hur europeiska staters kulturella fördrag skapade ett globalt kulturbegrepp, 1919-1968 Uppsala universitet0
Martinsson, KarinOspecifierad ämneHortus Rudbeckianus - Olof Rudbeck den äldres botaniska trädgård i bild och verklighetUppsala universitet1
Melander, ErikOspecifierad ämneDatabas och digitalt arkiv för nästa generation konfliktdataUppsala universitet1
Melander, ErikTvärvetenskapliga studierVem strider i väpnade konflikter? En unik kartläggning av konfliktaktörer.Uppsala universitet0
Meyer-Dietrich, ErikaReligionsvetenskapMänniskobilden i EgyptenUppsala universitet1
Michalski, AnnaStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Ansökan om forskningsinitieringsmedel för att anordna en workshop i utrikespolitisk analys i februari 2016 på temat "Utrikespolitisk stabilitet och förändring".Uppsala universitet1
Misheva, VesselaSocialpsykologi"Europeiska studier i symbolisk interaktion: traditioner, samtida perspektiv och utmaningar" (The IVth Annual Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction)Uppsala universitet1
Moksnes, HeidiSocialantropologiLeva rättslöst: Odokumenterade migranter och medborgarskapets gränserUppsala universitet0
Molina, IreneKulturstudierMiljonprogrammets berättelser - Skapandet av modernt svenskt kulturarvUppsala universitet0
Morell, MatsHistoriaKonferens: Berättelser om svält och överlevnadslegender. Arvet till kommande generationer (Tredje internationella COMPOT-konferensen)Uppsala universitet0
Möller, HåkanLitteraturvetenskapGud - människa - samhälle i 1695 års psalmbokUppsala universitet1
Mörk, EvaNationalekonomiNordisk Workshop i Politisk EkonomiUppsala universitet0
Neunsinger, SilkeEkonomisk historiaFeminina finanser. Om finansieringen som förutsättning för den tidiga svenska kvinnorörelsens politiska engagemang 1880-1950 i internationell belysning.Uppsala universitet1
Nilsson, IngelaLitteraturstudierFörfattaren och hans berättelse i 1100-talets BysansUppsala universitet0
Nilsson, IngelaLitteraturstudierAntika kärleksbrev - mot ett forskningsnätverkUppsala universitet0
Nilsson, IngelaLitteraturstudierKrönikor som litteratur på gränsen mellan dåtid och nutidUppsala universitet1
Nilsson, IngelaLitteraturvetenskapRomanen mellan öst och väst: nya grepp på grekisk medeltida fiktionUppsala universitet1
Nilsson, MikaelHistoriaAtt skapa och förfalska Hitler: en kritisk studie av Hitlers bordssamtal, dess ursprung, tillförlitlighet och äkthetUppsala universitet0
Nilsson, Per-ErikReligionsvetenskapModern Government, Sovereignty and the Category of Religion - ett tvärvetenskapligt symposium om kritisk religions- och sekularismteoriUppsala universitet1
Nilsson, Per-ErikTvärvetenskapliga studierRasism och välfärd - en mångvetenskaplig konferens.Uppsala universitet0
Nordesjö, HansOspecifierad ämneOrientaliaprojektetUppsala universitet1
Nyberg, KlasEkonomisk historiaRisk, tillit och kreditvärdighet: finansiella nätverk i 1700- och 1800-talets StockholmUppsala universitet1
Nyström Höög, CatharinaSpråkstudierEn ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexterUppsala universitet0
Nyström, KajSannolikhetsteori och statistikLikviditetsriskUppsala universitet1
Obelene, VaidaSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Kärlek och Sex efter kommunismen: postsovjetiska intimacies mitt politisk och ekonomisk förändringUppsala universitet0
Odelman, EvaAntikvetenskapMedeltida modellpredikningar - på latin och svenskaUppsala universitet1
Ojala, Carl-GöstaArkeologiArkeologins "Vi" och "De" - etiska och politiska dimensioner av urfolksbegreppet inom arkeologi och kulturarvsdiskurserUppsala universitet1
Olsen, LenaAnnan samhällsvetenskapBarn som aktörer.Uppsala universitet1
Olsson, HenrikPsykologiDet visuella arbetsminnets begränsningarUppsala universitet1
Olsson, Mats J.PsykologiA Psychological Investigation of Human PheromonesUppsala universitet1
Palme, MikaelSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Metoder inom forskningen om eliterUppsala universitet0
Peel, John SÖvrig annan samhällsvetenskapVad döljer sig i samlingarna? - Vi öppnar Evolutionsmuseet i Uppsala för alla!Uppsala universitet1
Pettersson (avliden), ThorleifOspecifierad ämneWorld Values Survey 2005: Projektledning och svensk datainsamlingUppsala universitet1
Pettersson, IngemarTeknikhistoriaSmakens teknovetenskaper: Livsmedelsutveckling i Sverige under den högindustriella epokenUppsala universitet0
Reichel, JaneJuridik (exklusive juridik och samhälle)Yttrandefrihet, internet, personlig integritet och demokratiUppsala universitet1
Remes, PauliinaFilosofiRationellt Självstyre: En undersökning av personlig autonomi och dess platonska ursprungUppsala universitet0
Rider, SharonÖvrig annan samhällsvetenskap(Ut)värdering av Utbildning: Normativa System och Institutionella PraktikerUppsala universitet1
Robardey-Eppstein, SylvianeLitteraturvetenskapSpatiala frågor och utmaningar för definitionen av den romantiska teatern: Dumas den äldres dramatik som underlag och exempelUppsala universitet1
Roche, GeraldSpråkstudierMinoritetsspråken inom den kinesiska tibetosfären: Historiska tendenser, samtida utveckling och framtidsutsikterUppsala universitet0
Ronne, MartaLitteraturvetenskapStilrent. Margit Abenius som forskare, litteraturkritiker och kulturpersonlighet. En studie av genus, kanon och karriärstrategier inom svensk litteraturkritik 1930-1970.Uppsala universitet1
Ronström, OweEtnologiTill saken! - Kulturvetenskaplig kunskap i en postfaktuell värld. 34:de nordiska etnolog- och folkloristkongressen, Uppsala 12-15 juni 2018.Uppsala universitet0
Ronström, OweEtnologiTuristguider och hållbarhetUppsala universitet0
Ronström, OweEtnologiVarför folkloristik?Uppsala universitet0
Roos, LenaHistoriaTysk-judisk migration till Sverige - tvärvetenskapliga perspektiv på historia, identitet & religionUppsala universitet1
Runeson, SverkerPsykologiKompetens som förvärvad perceptuell förmågaUppsala universitet1
Rydbeck, KerstinLitteraturvetenskapLäsarnas cirklar. En litteratursociologisk studie av socialt läsande och läsargemenskaper i dagens SverigeUppsala universitet0
Rydbeck, KerstinBiblioteks- och informationsvetenskapConceptions of Library and Information Science - CoLIS9Uppsala universitet1
Rydén, GöranHistoriaPlatser för tillverkning, platser för användning. Metaller i den globaliserade världen, 1630-1820. Uppsala universitet1
Rydén, GöranHistoriaVardagsliv under 1700-talet: upplevt, samlevt, utlevtUppsala universitet1
Samuelsson, AnnaIdé- och lärdomshistoriaZoo/mbies och Nature Morte: Kroppar i naturhistoriska museer 1800-2007Uppsala universitet1
Sarja, KarinHistoriaSocialism, feminism och ett efterkolonialt experiment: Barbro Johansson, missionär och politiker.Uppsala universitet1
Saxena, AnjuJämförande språkvetenskap och lingvistikKonferensarrangemang: International workshop on typological profiles of language families of South AsiaUppsala universitet1
Scholz, Michael FHistoriaUnderhållning eller propaganda. Tecknade serier i andra världskrigets SverigeUppsala universitet1
Scholz, Michael FHistoriaAnsökan om anslag för konferensen ,,Comics and satire - Cultural History Records & Cultural Heritage?"Uppsala universitet0
Sennefelt, KarinHistoriaSe ståndssamhället! Olikheternas kultur i Sverige under tidigmodern tidUppsala universitet0
Sennefelt, KarinHistoriaAtt göra skillnad: föremål, rum och praktik i det tidigmoderna EuropaUppsala universitet1
Simons, GregKommunikationsvetenskapGammalt och nytt: Tradition och innovation inom forskningsområdet politisk marknadsföringUppsala universitet0
Simons, GregReligionsvetenskapBilden av Islam i Ryssland: Tvärvetenskapliga perspektivUppsala universitet0
Singer, AnnaJuridikVårdnadstvister och barnets bästa - En studie av alternativa modeller för tvistlösning på familjerättens områdeUppsala universitet1
Sjöborg, AndersReligionsvetenskapReligion och sociala och ekonomiska mänskliga rättigheter i en tid av migrationUppsala universitet0
Sjöborg, AndersReligionsvetenskapReligion, mänskliga rättigheter och utbildningUppsala universitet1
Smith, DavidStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Trans-etnisk koalitionsbyggande inom och mellan staterUppsala universitet0
Sollenberg, MargaretaÖvrig annan samhällsvetenskapNy användarplattform för konfliktdata - nya möjligheter för forskningenUppsala universitet1
Spaak, TorbenJuridikRelativism i rättsvetenskapenUppsala universitet1
Spaak, TorbenJuridikKarl Olivecronas rättsfilosofi: en kritisk analysUppsala universitet1
Strandroth, CeciliaKonst"Osedd, ohörd och oanad": svensk naturfotografi och djurrepresentation ca 1890 - 1970Uppsala universitet0
Suslov, MikhailKulturstudierDigitala Eurasien: Postsovjetiska geopolitik i en tid av nya medierUppsala universitet0
Svaleryd, HelenaNationalekonomiDen sociala gradienten i barns hälsa; hur förändras den över ålder och tidUppsala universitet0
Svanberg, IngvarKulturgeografiTraditionell botanisk kunskap och växtanvändning i nordvästra Estland. En metodstudie för att analysera historiskt etnobiologiskt källmaterialUppsala universitet1
Svedjedal, JohanLitteraturvetenskapSvensk litteratur i världen. Transnationell spridning, kulturell politik, bilder av SverigeUppsala universitet0
Svensson, IngeborgIdé- och lärdomshistoriaSexualiteten i hjärnan - Hjärnforskning, medier, kunskapsproduktion.Uppsala universitet0
Svensson, IsakTvärvetenskapliga studierLUXURY OF CHOICE. Are States Throwing The Difficult Conflicts Into the Lap of the United Nations? Uppsala universitet1
Svensson, IsakÖvrig annan samhällsvetenskapFredlig lösning av jihadistkonflikter? Religion, inbördeskrig och utsikter för fredUppsala universitet0
Söderberg Kovacs, MimmiTvärvetenskapliga studierFrom Wars of the Weak to Strong Peace. On the Conditions for Sustainable Peace in Sub-Saharan AfricaUppsala universitet1
Thomasson, FredrikHistoriaDebatt, tystnad, glömska och förnekande. Slaveri och kolonialism i tidningar, litteratur, teater 1750-1847 och hur svenska koloniala erfarenheter försvann ur historienUppsala universitet0
Tralau, JohanAntikvetenskapDen politiska filosofins ursprung i antikens GreklandUppsala universitet1
Tralau, JohanStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Den politiska filosofins ursprung i den grekiska antikenUppsala universitet0
Tralau, JohanLitteraturstudierDet politiska tänkandet ursprung i antikens GreklandUppsala universitet0
Tralau, JohanStatsvetenskapEn värdeneutral stat? Äktenskap, moral, liberalism och politisk teoriUppsala universitet1
Tønnesson, SteinTvärvetenskapliga studierThe East Asian Peace Since 1979: How Deep? How Can It Be Explained?Uppsala universitet0
Uba, KatrinStatsvetenskapRädda vår skola!: vilket inflytande har protester mot skolnedläggningar på Sveriges kommunpolitik?Uppsala universitet1
Uggla, FredrikStatsvetenskapSystemkritiker i demokratin: En europeisk jämförelseUppsala universitet1
Vallström, MariaHistoriaInspärrad. Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850-2000Uppsala universitet1
van der Burgt, DaniellePedagogikMobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolorUppsala universitet0
Veikou, MyrtoHistoriaFrån kroppen till universum: spatialitet i bysantisk kulturUppsala universitet0
Vinatier, LaurentStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Jakten på hållbar opposition i auktoritära stater: ett möte mellan akademiker, praktiker och oppositionella aktörer.Uppsala universitet0
Vladimirova, VladislavaSocialantropologi'Gender Shifts' och resurs politik i ArktisUppsala universitet0
von Hofsten, ClaesPsykologiSpädbarns förmåga att uppfatta handlingar och intentionerUppsala universitet1
von Hofsten, ClaesPsykologiUtveckling av sociala och kommunikativa förmågor hos typiskt utvecklade barn och barn med autismUppsala universitet0
Wallensteen, PeterOspecifierad ämneVärldens krig - världens fred: en global portalUppsala universitet1
Wallensteen, PeterStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Kartläggning av väpnade konflikter i Asien, 1989 - 2012. Att främja forskning genom geokodade data om organiserat våld i Asien Uppsala universitet1
Watson, DavidLitteraturstudierSäkerhetskulturer SymposiumUppsala universitet1
Wedlin, LindaFöretagsekonomiMer marknad och mer politik - Nya former för styrning och reglering av europeisk högre utbildning och forskningUppsala universitet1
Weiberg, ErikaAntikvetenskapHuman-Environment Dynamics in the Peloponnese and Beyond: Ideas, Methods and Results Uppsala universitet0
Weller, AnnaLindenLitteraturvetenskapFramtidens receptionshistorier: en konferens om bysantinismer, fantastik och det medeltida imperiets litterära arvUppsala universitet0
Widmalm, SvenIdé- och lärdomshistoriaDe intellektuellas förräderi? Internationella vetenskapliga och intellektuella kontakter med Tyskland under nazismenUppsala universitet0
Widmalm, SvenIdé- och lärdomshistoriaMedicinhistoria i praktikenUppsala universitet0
Williams, HenrikSpråkstudierDigitala Birgitta. Att tillgängliggöra heliga Birgittas fornsvenska texterUppsala universitet0
Winton, PatrikEkonomisk historiaDet globala kapitalet. Sverige och de internationella kreditmarknaderna 1760-1830Uppsala universitet0
Witt, SusannaLitteraturstudierÖversättning i ryska kontexter: transkulturella, transspråkliga och transdisciplinära utgångspunkterUppsala universitet0
Wockelberg, HelenaStudier av offentlig förvaltningFinns det en svensk förvaltningsmodell? Förvaltningsmyndigheternas självständighet studerad ur ett multi-dimensionellt perspektivUppsala universitet0
Zackariasson, UlfReligionsvetenskapOndska: Europeiska sällskapets för religionsfilosofi tjugoförsta konferensUppsala universitet1
Zander, IvoFöretagsekonomiTeknikutveckling i det multinationella företaget - Longitudinella studier av de utländska dotterbolagens roll och utveckling.Uppsala universitet1
Zander, LenaFöretagsekonomiGlobala virtuella teamledare: nya möjligheter för multikulturellt ledarskapUppsala universitet0
Åhrén, EvaIdé- och lärdomshistoriaAnatomins objekt: Preparat och modeller i anatomisk forskning och kunskapsförmedling på Karolinska institutet 1810--1940Uppsala universitet1
Åkerlund, AndreasOspecifierad ämneCentrum för TysklandsstudierUppsala universitet1
Öberg, MagnusTvärvetenskapliga studierPatrimonialism, Globalisering och InbördeskrigUppsala universitet1
Öhrberg, AnnIdé- och lärdomshistoriaRetorik och antiretorik. Retorikens förändringar under svenskt 1700- och 1800-talUppsala universitet1
Österdahl, IngerJuridikKrigets lagar faller sammanUppsala universitet1
Österdahl, IngerJuridikKollektiv eller individuell säkerhet? Omvandlingen av FN:s kollektiva säkerhetssystem.Uppsala universitet1
Österdahl, IngerJuridik (exklusive juridik och samhälle)Öppenhet i framtiden - den svenska offentlighetsprincipen 250 årUppsala universitet1
Östholm, HannaIdé- och lärdomshistoriaGyneceernas historia: Konstruktionen av kanon och kön i biografiska kvinnokatalogerUppsala universitet1