Beviljade anslag under stödformen Infraprojekt

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Adesam, YvonneSpråkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)Koala - Korps lingvistiska annotationer, att utveckla en infrastruktur för text-baserad forskning med högkvalitativa annotationerGöteborgs universitet0
Allerstrand, SvenAnnan samhällsvetenskap1900-talets historia i rörliga bilder - online för forskningAvd. för audiovisuella medier, Kungliga biblioteket1
Amsellem, PatrickKonstvetenskapSkissernas museum: Digitalisering och tillgängliggörande av museets samlingarLunds universitet0
Andersson Palm, LennartHistoriaEn skördeindikator före den agrara revolutionen - rörligt tionde 1665-1800Göteborgs universitet0
Andersson, AnitaOspecifierad ämnePionjärinsatser inom ideell ungdomsverksamhet och kvinnohistoria görs tillgängliga för forskning genom ett unikt samarbete mellan KFUK-KFUM och Riksarkivet.KFUK-KFUM Sverige1
Andersson, BertilAnnan samhällsvetenskapNationellt centrum och forskarskola inom ekobrottsområdetLinköpings universitet1
Andersson, ElisabetOspecifierad ämneBibliotek vid Formens Hus i HälleforsÖrebro universitet1
Andersson, GunnarOspecifierad ämneBirka, en arkeologisk forskningsresursHistoriska museet1
Arrbäck, GunnelAnnan samhällsvetenskapStatens biografbyrås äldsta filmhandlingar, 1911-1928.Statens biografbyrå1
Arvidsson, KristofferOspecifierad ämneTillgängliggjord beståndsdatabasGöteborgs konstmuseum1
Badersten, BjörnStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Digitalisering av Herbert Tingstens vetenskapliga skrifter och politiska publicistikLunds universitet0
Beckman, SvanteKulturstudierSwedish Cultural Policy Observatory - SweCultLinköpings universitet, Campus Norrköping1
Beckmann, JörnOspecifierad ämneVad fria män förmåKungliga Krigsvetenskapsakademien1
Benner, MargaretaAnnan humanioraEtt virtuellt Ostindiskt Kompani-arkiv.Göteborgs universitet1
Berglund, LarsMusikvetenskapKungliga svenska hovets samling av fransk musik från 1690-1726: Ett katalogiserings- och digitaliseringsprojektUppsala universitet0
Berglund, StenOspecifierad ämneBaltiska folk i förändringÖrebro universitet1
Bergman, LarsOspecifierad ämneSupport of the infrastructure for the longitudinal data base Individual Development and Adaptation (IDA)Stockholms universitet0
Bergman, TorbjörnOspecifierad ämneEuropean Representative Democracy Data ArchiveUmeå universitet1
Bergquist, LarsOspecifierad ämneBilden av Birgitta - vetenskaplig bilddatabas och virtuellt Birgittabibliotek - ett kunskapsnät för forskning och folkbildningBirgittajubileet 20031
Bergström, CarinOspecifierad ämneDigitalisering av Bielkebibliotekets katalog i Skoklosters slotts bibliotekSkoklosters slott1
Bergström, CarinAnnan humanioraInförlivande av Skoklosterbibliotekskatalog med LIBRIS - basen.Skoklosters slott1
Berndtson, RolfOspecifierad ämneFrån matematikmaskin till IT: Insamling, dokumentation, bevarande och tillgängliggörande av källmaterial om svensk IT-historiaDataföreningen i Sverige1
Bexell, GöranOspecifierad ämneForskningsförberedande åtgärder för Humanistlaboratoriet vid Lunds universitetLunds universitet1
Blomqvist, JerkerOspecifierad ämneSkandinaviska översättningar av antikens och medeltidens litteratur - en bibliografisk nätresursLunds universitet1
Borgehammar, StephanOspecifierad ämneEngelsk utgåva av Heliga Birgittas uppenbarelser, band 2-3Vitterhetsakademien1
Borgehammar, StephanAnnan humaniora"Bilden av Birgitta" - Ikonografisk databas, virtuellt Birgittabibliotek och internationell BirgittautgåvaUppsala universitet1
Brantgärde, LennartAnnan samhällsvetenskapVi vill..! - Hundra år av partipolitiska viljeyttringarGöteborgs universitet1
Brodda, BennyAnnan humanioraStandarder för registrering och lagring av transkriberat svenskt dialektmaterial.Stockholms universitet1
Brothén, MartinOspecifierad ämneRiksdagsundersökningarna i SverigeGöteborgs universitet1
Brunius, JanOspecifierad ämneScanning av medeltida pergamentomslag i RiksarkivetRiksarkivet1
Burenhult, NiclasOspecifierad ämneDigitalt multimediaarkiv för austroasiatiskt immateriellt kulturarv (Dig-AAA)Lunds universitet1
Börjesson, KlasOspecifierad ämneDigitalisering av Arkiv för Svensk FormgivningKalmar Konstförening1
Cramér, MargaretaOspecifierad ämneGamla Stan i Stockholm, fördjupat studium av stadsdelens utvecklingshistoria utgående från två bebyggelseområdenKommitten för stockholmsforskning1
Cullhed, PerOspecifierad ämneProBok - en proveniens och en bokbandsdatabasUppsala universitet1
Dahl, PerOspecifierad ämneDesignarkivet Stockholms FöretagsminnenCentrum för Näringslivshistoria1
De Groat, EricArkitekturDigitaliseringen av arkitekten Erik Gunnar Asplunds samling på ArkitekturmuseetArkitektur- och designcentrum0
Deiaco, EnricoOspecifierad ämneSISTER (inaktiv)0
Deiaco, EnricoOspecifierad ämneBasfinansiering och medlemsavgift för 2007SISTER (inaktiv)0
Dovlén, SylviaOspecifierad ämneKTH Future Faculty Family CareKTH0
Dribe, MartinEkonomisk historiaSkånes ekonomisk-demografiska databas 1650-2010Lunds universitet0
Edlund, JonasOspecifierad ämneSvenska värderingar i internationell jämförelse: International Social Survey ProgramUmeå universitet1
Edlund, JonasOspecifierad ämneSvenska värderingar i jämförande perspektiv: International Social Survey ProgramUmeå universitet1
Edlund, JonasOspecifierad ämneVärderingsförändringar ur ett internationellt perspektiv: International Social Survey ProgramUmeå universitet1
Edlund, Lars-ErikAnnan humanioraSvensk etymologisk databas.Umeå universitet1
Edqvist (avliden), OlleOspecifierad ämneInternationalisering av svensk forskningSISTER (inaktiv)0
Edström, ÖrjanOspecifierad ämneAnsökan om medel för viktimologisk forskning vid juridiska institutionen, Umeå universitetUmeå universitet1
Edvinsson, SörenOspecifierad ämnePOPLINK - en världsunik resurs för nydanande forskning om människa och samhälle i ett långt tidsperspektivUmeå universitet1
Ek, SverkerOspecifierad ämneUtgivning av Hjalmar Bergmans brevUmeå universitet1
Eliasson, JanOspecifierad ämneAnna Lindhs gästprofessurHarvard University0
Eliasson, UllaAnnan samhällsvetenskapTillgängliggörande av arkitekturlitteratursamlingar genom katalogisering i den nationella biblioteksdatabasen LIBRISArkitektur- och designcentrum1
Elliott, DavidAnnan humanioraModerna Museets konstdatabasprojekt: tillgängliggörande av Moderna Museets samling genom digitaliseringModerna Museet1
Emanuel, HanAnnan samhällsvetenskapInternational Studies on Social SecurityFoundation for Int. Studies on Social Security1
Engdahl, HoraceOspecifierad ämneLitteraturbanken: en digital resurs för svensk skönlitteratur och humanioraSvenska Akademien1
Ferrarini, TommyOspecifierad ämneSocial Policy Indicator Database (SPIN)Stockholms universitet1
Fioretos, ArisOspecifierad ämneKommenterad utgåva av Nelly Sachs samlade verk i fyra band jämte dokumentation av liv och verkKungliga biblioteket1
Fjellestad, DanutaOspecifierad ämneGästprofessur i skärningspunkten mellan engelskspråkig litteratur och ICTBlekinge Tekniska Högskola Karlskrona1
Fornäs, JohanOspecifierad ämneACSIS: en ny infrastruktur på kulturstudiernas fältLinköpings universitet1
Forssberg, Anna MariaOspecifierad ämneLumpen. Identitet och materiella minnen ca 1940 - 2010. Ett dokumentations- och metodutvecklingsprojekt.Armémuseum1
Frånberg, PerOspecifierad ämneCentrum för samisk forskning med ansökan om infrastrukturella medelUmeå universitet1
Gellerstam, MartinAnnan samhällsvetenskapNationell uppbyggnad och åtkomst av parallella texter.Göteborgs universitet1
Gidlund, JanerikOspecifierad ämneInternationellt vetenskapscentrum vid Örebro universitetÖrebro universitet1
Gram, MagdalenaOspecifierad ämneSvensk historisk bibliografi (SHB). Digitalisering av årgångarna 1771-1976Kungliga biblioteket1
Granberg, AntoanetaOspecifierad ämneDigitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkivGöteborgs universitet1
Grandin, KarlOspecifierad ämneKungl. Vetenskapsakademiens Swedenborgsarkiv - ett katalogiseringsprojektKungl. Vetenskapsakademien1
Grandin, KarlIdé- och lärdomshistoriaTexteditioner av Carl von Linnés korrespondensKungliga Vetenskapsakademien0
Gustafsson, Jan-EricOspecifierad ämneCentrum för komparativ analys av utbildningsresultatGöteborgs universitet1
Hadenius, PatrikOspecifierad ämnePopulärvetenskaplig språktidskriftSpråktidningen i Sverige1
Hagmeyer-Gaverus, GerdOspecifierad ämneSIPRI-portalen för information om fred och säkerhetSIPRI1
Hansen, LarsOspecifierad ämneThe Linnaeus Apostles Global Science & AdventureIK Foundation & Company0
Hansson, Jan-HåkanOspecifierad ämneBiblioteks- och informationscentrum för det civila samhället och ideell sektorErsta Sköndal högskola, Campus Ersta1
Hansson, LarsOspecifierad ämneEMIBAS-personregister över svensk historisk emigration och arbetsvandringarSvenska Emigrantinstitutet1
Haugdottir, AudurOspecifierad ämneCenter for verdens sprogUniversity of Iceland0
Hedlund, MonicaAnnan humanioraModellpredikningar från medeltiden: Ett pilotprojekt för att sätta igång publicering av ett bortglömt massmediumUppsala universitet1
Hedlund, RagnarÖvrig annan humanioraDigitalisering av antika mynt vid Uppsala universitetUppsala universitet0
Heintz, VeslemöyOspecifierad ämneDigitalisering (skanning) av Statens musikbibliotekets gamla kortkatalog över notmaterialStatens musiksamlingar0
Helmersson, KlasOspecifierad ämneBota VasaStatens maritima museer0
Henningsen, BerndOspecifierad ämneErfassung unbearbeiteter schwedischer Dissertationen des 16.-19- Jahrhunderts im Bestand der Humboldt-Universität zu BerlinHumboldt-Universität zu Berlin1
Henningsen, BerndOspecifierad ämneDag Hammarskjölds gästprofessurHumboldt-Universität zu Berlin0
Hildebrand, StaffanOspecifierad ämneFace of AIDSFace of AIDS Foundation1
Hildebrand, StaffanOspecifierad ämneFace of AIDS - bevara och tillgängliggöra arkivet för forskning/undervisningFace of AIDS Foundation1
Hjerm, MikaelOspecifierad ämneEUROPEAN SOCIAL SURVEY (ESS) ROUND 5Umeå universitet1
Hjerm, MikaelOspecifierad ämneEuropean Social Survey (ESS) Round 4Umeå universitet1
Hjerm, MikaelOspecifierad ämneEuropean Social Survey (ESS) Round 3Umeå universitet1
Holmblad, MarikaHistoriaSvenska 1900-talstidskrifter: slutförande av bibliografin Nya Lundstedt - tidskrifter Kungl. Biblioteket0
Holmblad, MarikaOspecifierad ämneVardagstrycket - det dolda kulturarvetKungliga biblioteket1
Huldt, JohanAnnan samhällsvetenskapProjektansökan för att omvandla Föreningen Svensk Forms bibliotek och bildarkiv till ett nationellt centralt kunskapscentrum inom form- och designområdetFöreningen Svensk Form1
Husebye, AlexanderOspecifierad ämneSäkerställande av källmaterial från IT-företag i obeståndCentrum för Näringslivshistoria1
Husebye, AlexanderOspecifierad ämneKällor till svensk näringslivshistoria i österCentrum för Näringslivshistoria1
Höll, EberhardÖvrig annan samhällsvetenskapVirtuell studio.Kungl. Konsthögskolan1
Jacobson, Carl-OlofOspecifierad ämneVetenskaplig utgåva av Carl von Linnés brevväxlingSvenska Linné-sällskapet0
Jacobson, Carl-OlofAnnan humanioraVetenskaplig utgåva av Carl von Linnés brev - anslag till utrustningSvenska Linné-sällskapet1
Jansson, Bo G.Ospecifierad ämneVärldsarvets världar: Mångvetenskapliga perspektiv på industriella världsarvHögskolan Dalarna, Falun1
Jarlert, AndersOspecifierad ämne"Bäste biskop!" Kommenterad utgåva av korrespondensen mellan drottning Victoria och biskop Gottfrid Billing 1900-1924Lunds universitet1
Johansson, Alf WOspecifierad ämneGösta Bagges dagbok 1939-1944Riksarkivet1
Johansson, Karl G.Ospecifierad ämneVadstenaklostrets handskrifter elektroniskt tillgängliga. Ett digitalt arkivprojektUniversitetet i Oslo1
Johansson, LillieAnnan humanioraTillgängligggörande av Nationalmusei samlingar genom digitaliseringNationalmuseum1
Johansson, TorstenOspecifierad ämneDigitalisering av den svensk-amerikanska pressenKungliga biblioteket0
Jonsson, Jan O.Ospecifierad ämneLevnadsnivåundersökningen 2010 (LNU 2010)Stockholms universitet1
Jonsson, KjellAnnan samhällsvetenskapHUMlab - Humaniora och teknik i föreningUmeå universitet1
Jullander, SverkerOspecifierad ämneNationellt orgel- och klaverforskningscentrumGöteborgs universitet1
Jönsson, ArneOspecifierad ämneLinné och Sydamerika: Utgåva av Diarium Surinamicum, Linnélärjungen Daniel Rolanders rapport från Surinam med kultur- och naturhistoriska kommentarerLunds universitet1
Karlsson, ÅsaOspecifierad ämneSvenskt biografiskt lexikon på InternetSvenskt biografiskt lexikon1
Karsten, PerKonstvetenskapLunds Universitets Historiska Museums äldre negativsamlingLunds universitet1
Kjellberg, ErikOspecifierad ämneDübensamlingen. En europeisk musikskatt från 1600-taletUppsala universitet1
Kleberg, LarsOspecifierad ämneSvenskt översättarlexikon - biobibliografisk databasSödertörns högskola1
Kleveland, ÅseOspecifierad ämneBergman InterfaceSvenska Filminstitutet1
Klevmarken, N. AndersOspecifierad ämneHälsa, åldrande och pensionering i Europa (SHARE)Uppsala universitet1
Kornai, JánosAnnan samhällsvetenskapHonesty and Trust: Theory and Experience in the Light of Post-Socialist TransformationCollegium Budapest1
Kraitsik, HansAnnan samhällsvetenskapAnslag till Judiska församlingens arkivJudiska församlingen i Stockholm1
Kristiansen, KristianOspecifierad ämneNationellt projekt for etablering av en databas och ett arkiv for hällristningsdokumentation och forskningGöteborgs universitet1
Kronlund, DagOspecifierad ämneDigitalisering av Dramatens dekorfotografier och regimanuskriptKungliga Dramatiska Teatern1
Kulneff-Eriksson, KarinSpråkstudierKatalog över ostrakonsamlingen vid Universitetsbiblioteket i LundLunds universitet1
Kulneff-Eriksson, KarinOspecifierad ämneKatalog över papyrussamlingen vid Universitetsbiblioteket i GöteborgGöteborgs universitet1
Kulneff-Eriksson, KarinOspecifierad ämneKatalog över papyrussamlingen vid Universitetsbiblioteket i LundLunds universitet1
Kyhlberg-Boström, AnnaTeatervetenskapKungliga Operans arkiv och samlingar onlineKungliga Operans Musikbibliotek och arkiv0
Kyhlberg-Boström, AnnaOspecifierad ämneRepertoardatabas för KungligaTeatrarna/Kungliga Operan 1773 och framåtKungliga Operans Musikbibliotek och arkiv1
Lacksten, HarrietOspecifierad ämneJudiska bibliotekets specialsamlingarJudiska församlingen i Stockholm1
Lagercrantz, Marika VOspecifierad ämneDramawebben - en databas för äldre svensk dramatikRiksteatern1
Lagercrantz, Marika VOspecifierad ämnePjäsdatabasen - en digital resurs för teatrar, universitet och allmänhetRiksteatern1
Lande, MargotAnnan humanioraAtt tillgängliggöra och säkra resultaten av Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademiens musikforskning.Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien1
Landqvist, MarianneOspecifierad ämneAugust Strindbergs efterlämnade bibliotek: dokumentation, registrering och tillgängliggörande av författarens anteckningar i bibliotekets böckerStiftelsen Strindbergsmuseet1
Larsson, IngerOspecifierad ämneNy fornsvensk bibliografiStockholms universitet1
Larsson, JanOspecifierad ämneFortsättning av projektet Nykatalogisering och digitalisering av äldre bok- och handskriftssamlingar - ett samverkansprojekt mellan Stifts- och landsbiblioteket i Skara och stadsbiblioteken i Västerås och VäxjöVästerås stad Stadsbiblioteket1
Larsson, JanOspecifierad ämneNykatalogisering och digitalisering av äldre bok- och handskriftssamlingar - ett samverkansprojekt mellan stifts- och landsbiblioteket i Skara och stadsbiblioteken i Västerås och VäxjöVästerås stad Stadsbiblioteket1
Larsson, LisbethOspecifierad ämneNordisk kvinnolitteraturhistoria på nätetGöteborgs universitet1
Lewenhaupt, IngaOspecifierad ämneDokumentation av scenkonstStiftelsen Drottningholms teatermuseum1
Lewin, LeifOspecifierad ämneElektroniskt pressarkiv vid Uppsala universitetUppsala universitet1
Lidman, TomasOspecifierad ämneSlutförande av Kungl. bibliotekets katalogkonverteringKungliga biblioteket1
Lidman, TomasAnnan samhällsvetenskapBilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan.Kungliga biblioteket1
Lidman, TomasAnnan humanioraMetodprojekt för bevarande och katalogisering av äldre boksamlingar i SverigeKungliga biblioteket1
Lidman, TomasAnnan samhällsvetenskapTillgängliggörande av årstrycket.Kungliga biblioteket1
Lindberg, BoelOspecifierad ämneDigitalisering och nätpublicering av medeltida balladerLinnéuniversitetet Växjö1
Ljungberg, LennartOspecifierad ämneKatalogisering av forsknings- och referensbiblioteket på Formens Hus i HälleforsStiftelsen Formens Hus i Hällefors1
Ljungqvist, ErikOspecifierad ämneOperahögskolans bibliotek och arkiv: Bevara, förbättra och förnyaOperahögskolan i Stockholm1
Lundgren, RagnhildOspecifierad ämneKatalogisering av Strängnäs domkyrkobiblioteks tryckta böckerSträngnäs domkyrkoförsamling med Aspö1
Lundh, ChristerOspecifierad ämneHistoriska lönedatabasen (HILD)Göteborgs universitet1
Lundqvist, LarsOspecifierad ämneDigitala Sveriges RuninskrifterRiksantikvarieämbetet1
Lyhagen, JimmyOspecifierad ämneDigitalisering av etnobotanisk bokkatalog och ämneskatalogKungliga Skogs- och Lantbruksakademien1
Löfstrand, ElisabethHistoriaDigital katalog över Smolenskarkivet i StockholmStockholms universitet0
Malm, KristerOspecifierad ämneKonvertering av raritetsmaterial hos Statens musiksamlingarStatens musiksamlingar1
Marker, Hans JörgenOspecifierad ämneVad tyckte de i folkhemmet? - digitalisering och tillgängliggörande av Svenska Gallups undersökningar 1942-1956 Göteborgs universitet0
Martinsson, KarinOspecifierad ämneHortus Rudbeckianus - Olof Rudbeck den äldres botaniska trädgård i bild och verklighetUppsala universitet1
Mattsson Barsk, MaritaAnnan samhällsvetenskapNordkalottens kultur- och forskningscentrum.Övertorneå kommun1
Mattsson, IngerOspecifierad ämneAtt rädda och tillgängliggöra unika inspelningar som speglar Kungliga Operans historiaKungliga Operans Musikbibliotek och arkiv1
Mattsson, IngerOspecifierad ämneProjekt för dokumentation av Kungliga Operans scenografi- och teatermodellerKungliga Operans Musikbibliotek och arkiv1
Mattsson, IngerOspecifierad ämneProjekt för dokumentation av Kungliga Operans historiska teaterkostymerKungliga Operans Musikbibliotek och arkiv1
Melander, ErikOspecifierad ämneDatabas och digitalt arkiv för nästa generation konfliktdataUppsala universitet1
Melin, LeifAnnan samhällsvetenskapInformationscentrum för Entreprenörskap vid Högskolan i Jönköping.Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB1
Mesch, JohannaOspecifierad ämneKorpus för det svenska teckenspråketStockholms universitet1
Milde, CarinaBildkonstEWK på webben. Utveckling och tillgängliggörande av bilddatabas över EWK-museets samling av politisk illustrationskonstArbetets museum1
Mittelstrass, JürgenOspecifierad ämneAcademia EuropaeaAcademia Europaea0
Mittelstrass, JürgenOspecifierad ämneAcademia EuropaeaAcademia Europaea1
Mittelstrass, JürgenOspecifierad ämneAcademia Europaea 2006Academia Europaea0
Molin, KarlOspecifierad ämneSamtidsdokumentationRiksarkivet0
Mulk, Inga MariaOspecifierad ämneKomplettering av Svensk samisk bibliografi till och med 1998Ajtte Svenskt Fjäll och Samemuseum1
Munkhammar, LarsOspecifierad ämneDigitalisering av Codex argenteus med editionerUppsala universitetsbibliotek1
Mörnegren, DavidOspecifierad ämneDatorisering av Filmstudions bibliotekLunds Studenters Filmstudio1
Norberg, ErikAnnan samhällsvetenskapDigital arkivöverföring för forskning vid universitet och högskolor.Riksarkivet1
Nordesjö, HansOspecifierad ämneOrientaliaprojektetUppsala universitet1
Nordlander, JohanOspecifierad ämneKriokorpusprojektet: Digitalisering, systematisering och nätpublicering av språkligt material på det engelskbaserade sierraleonska kreolspråket krioUmeå universitet1
Norrmosse, Rolf-AllanOspecifierad ämneDigitalisering av Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS)Statistiska centralbyrån SCB1
Nyberg, KlasOspecifierad ämneEn historisk relationsdatabas över konkursärenden i Stockholm 1687-1849Stockholms stadsarkiv1
Nyberg, KlasOspecifierad ämneEn historisk relationsdatabas över konkursärenden i Stockholm 1687-1849 (fortsättningsanslag)Stockholms stadsarkiv1
Nylander, EvaOspecifierad ämneIlluminerade handskrifter i svenska samlingarLunds universitet1
Nyström, BengtAnnan humanioraSvensk Etnologisk Bibliografi.Nordiska museet1
Nyström, EvaOspecifierad ämneDigitalisering och katalogisering av grekiska handskrifter vid svenska bibliotekUppsala universitetsbibliotek1
Oja, LindaOspecifierad ämneDigitala arkivnycklar. En pedagogisk nätbaserad introduktion till landsarkivbeståndenLandsarkivet i Uppsala1
Pahlmblad, ChristerOspecifierad ämneSpelet om den rätta läran. Utgåva av de teologiska stridsskrifterna från den senare delen av den svenska reformationstiden med kommentarer och sammanfattningar Lunds universitet1
Pahlmblad, ChristerOspecifierad ämneSpelet om den rätta läran. TilläggsanslagLunds universitet0
Peel, John SÖvrig annan samhällsvetenskapVad döljer sig i samlingarna? - Vi öppnar Evolutionsmuseet i Uppsala för alla!Uppsala universitet1
Penttinen, ArtoAntikvetenskapArkiv och databas över svensk arkeologisk forskning i GreklandSvenska Institutet i Athen0
Persson, GöranOspecifierad ämneGöran Perssons memoarprojektArbetarrörelsens arkiv och bibliotek0
Pettersson (avliden), ThorleifOspecifierad ämneWorld Values Survey 2005: Projektledning och svensk datainsamlingUppsala universitet1
Prawitz, DagOspecifierad ämneKants filosofi på svenskaStockholms universitet1
Ramsten, MärtaAnnan humanioraMusikens tidiga mediering i Sverige. Ett forsknings- och kulturarvsbevarande projekt.Statens musiksamlingar1
Ringby, PerOspecifierad ämneKonferens om Nelly Sachs med anledning av författarens Nobelpris 1966Umeå universitet0
Román, GunOspecifierad ämneKatalogisering av Jan Zetterbergsamlingen på Dans och CirkushögskolanDans och Cirkushögskolan1
Rothstein, BoOspecifierad ämneWVS-tjänst vid Göteborgs universitetGöteborgs universitet1
Rydén, StaffanOspecifierad ämneDigitalisering av Dramatens videodokumentationer 1979-2001Kungliga Dramatiska Teatern1
Sahlin, GunnarOspecifierad ämneBevarande och tillgängliggörande av KB:s katalog -1955, "Plåten"Kungliga biblioteket1
Sahlin, GunnarOspecifierad ämneKBs framtida digitaliseringsarbete - tre projekt om möjligheter och svårigheterKungliga biblioteket0
Schlyter, BirgitOspecifierad ämneDigitalisering av Hedin- och Jarringsamlingar för tillgänglighet onlineSvenska Forskningsinstitutet i Istanbul1
Seifarth, SofiaOspecifierad ämneBerättelser, minnen och föremål. Ett metodutvecklande insamlingsprojekt om hushållsarbete och vardagsliv på 1950- och 1960-talen Arbetets museum1
Sidén, KarinOspecifierad ämneArkitekturritningssamlingen på NationalmuseumNationalmuseum1
Snickars, PelleFilmvetenskapFilmarkivet.se - en filmhistorisk plattformUmeå universitet1
Ståhl, MargaretaOspecifierad ämneKonsten i Folkets Hus och Folkets ParkArbetarrörelsens arkiv och bibliotek1
Ståhle Sjönell, BarbroOspecifierad ämneUtgivning av svenska klassiska författares verk i vetenskapligt tillfredsställande utgåvorSvenska Vitterhetssamfundet1
Ståhle Sjönell, BarbroOspecifierad ämneAtt tillgängliggöra klassiska svenska författares verk i vetenskapliga editionerSvenska Vitterhetssamfundet0
Ståhle, Claes K.Ospecifierad ämneWorkshop i samband med European Scientific Open Forum 2004Orgelkonstens Vänner0
Svallfors, StefanOspecifierad ämneEuropean Social Survey (ESS) Round 2Umeå universitet1
Svanberg, FredrikOspecifierad ämneÖppen osteologisk samlingHistoriska museet1
Svensson, ThommyOspecifierad ämneThe Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies - SSAAPSSTINT0
Sydhoff, BeateOspecifierad ämneSanering av Konstakademiens 1800-talsbibliotekKungliga Akademien för de fria konsterna1
Söderberg, LisaAnnan samhällsvetenskapUppbyggnad av forskarservice vid Sveriges Radios dokumentarkivSveriges Radio Förvaltnings AB1
Söderlund, PetraOspecifierad ämneSelma Lagerlöf-arkivet. En nationell digital utgivningsplattformKungliga biblioteket1
Ternhag, GunnarMusikvetenskapLevande musikarv: tonsättarbiografierKungl. Musikaliska Akademien0
Thomson, ElizabethOspecifierad ämneEn svensk "Generations and Gender Survey"Stockholms universitet0
Tollin, ClasAnnan samhällsvetenskapNationalutgåva av äldre geometriska kartorRiksarkivet1
Tollin, ClasKulturgeografiProjekt Yngre geometriska kartorRiksarkivet1
Waldén, LouiseAnnan humanioraHemslöjdens källorNämnden för hemslöjdsfrågor1
Wallberg-Henriksson, HarrietOspecifierad ämneMedicinhistoriskt arkiv, Karolinska InstitutetKarolinska Institutet1
Wallensteen, PeterOspecifierad ämneVärldens krig - världens fred: en global portalUppsala universitet1
Wallensteen, PeterStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Kartläggning av väpnade konflikter i Asien, 1989 - 2012. Att främja forskning genom geokodade data om organiserat våld i Asien Uppsala universitet1
Weibull, LennartOspecifierad ämneSOM-undersökningarna 1986-2008: Dokumentation, förädling och internationaliseringGöteborgs universitet0
Wernersson, IngaAnnan samhällsvetenskapKorsvägen Vetenskapscentrum: En ny kulturform för upplevelser och lärande- ett utvecklings- och utbildnings- och forskningsprojekt under nya samarbetsformer.Göteborgs universitet1
Wijkström, ChristerAnnan humanioraDigital naturalhistoria. Ökad tillgänglighet av KVAB:s äldre boksamlingStockholms universitetsbibliotek1
Wikander, JanOspecifierad ämneNyetablering av forskningscentra för leksaksforskning vid KTHKTH1
Åberg (avliden), Carl-JohanOspecifierad ämneUtgivning av "Linné på Gotland" på engelskaGotlandsBoken AB0
Ådahl, KarinOspecifierad ämneWVS - IstanbulSvenska Forskningsinstitutet i Istanbul0
Åkerlund, AndreasOspecifierad ämneCentrum för TysklandsstudierUppsala universitet1
Åslund, NilsOspecifierad ämneSjögrenbiblioteketInjenjörsvetenskapsakademien (IVA)0
Öhrner, AnnikaOspecifierad ämneArkiv DerkertKungliga biblioteket1
Östlund, KristerOspecifierad ämneArkA-D - ett verktyg för digitalisering av forskningsbibliotekens arkivsamlingarUppsala universitetsbibliotek1