Beviljade anslag under stödformen Jubileum

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Agell, FredrikLitteraturvetenskapFilosofins födelse ur retoriken: Nietzsches partitagande för sofisterna mot PlatonStockholms universitet1
Ahlström, GöranEkonomisk historiaSverige och "Bretton Woods" (1945-1960).Lunds universitet1
Ahlund, ClaesLitteraturvetenskapDe svenska författarna och kriget. Första världskriget i litteraturen och litteraturen under första världskriget.Högskolan i Gävle1
Alexandersson, Mikael WPedagogikLärandets innehåll och den nya informationsteknologin. En studie med fokus på grundläggande värden och etik.Göteborgs universitet1
Andershed, Anna-KarinPsykologiKaraktärsdrag och utveckling hos aggressiva flickor i tonårenÖrebro universitet1
Andersson, EvaSannolikhetsteori och statistikStatistisk metodik för snabb och säker upptäckt av vändpunkter i cykliska processerGöteborgs universitet1
Andersson, GerhardPsykologiKognitiva mekanismer vid tinnitusUppsala universitet1
Andersson, Lars-GunnarSpråkstudierSvenska konstruktionerGöteborgs universitet1
Andersson, TorbjörnJuridikParallell och motstridig rättstillämpningUppsala universitet1
Badersten, BjörnStatsvetenskapStadsstatens renässans? Om det urbana som lokalt och globalt i politiken.Lunds universitet1
Barkefors, LailaMusikvetenskapMusik som livsvärde - om Knut Brodin och hans barnvisorGöteborgs universitet1
Bengtsson, Johnny RagnarArkeologiSamhällsförändring och internationalisering i Mellanitalien under brons- och tidig järnålder. Fallet Luni sul Mignone.Svenska institutet i Rom, kansli1
Bennich-Björkman, LiStatsvetenskapAllianser och idéer:Vad förklarar skillnader i politisk korruption i det post-kommunistiska Europa?Uppsala universitet1
Berggren, ChristianFöretagsekonomiKraftväxling - tankeväxling. Nya gestalter när allt fast förflyktigas i en klassisk svensk systembyggarbranschLinköpings universitet1
Bergmark, Karin HSociologiBruk och missbruk i Sverige - erfarenheter, attityder, opinionerStockholms universitet1
Bernhardt, EvaSociologiKärlek, arbete, barn: attityder, sysselsättning och familjebildning i den tidiga vuxenfasen.Stockholms universitet1
Bindreiter, UtaJuridikMellan tradition och förnyelse: Rättstänkandet i Sverige 1940-2000Lunds universitet1
Bjerkman, AndersSociologiBland huliganer och fotbollsälskare på ståplatsläktaren! En socialpsykologisk studie om identitet, maskulinitet och supporterkultur.Göteborgs universitet1
Björck, HenrikIdé- och lärdomshistoriaVetenskapshistorisk hattparad: Forskarutbildningens formering som institution och politikområde, 1870-1969Göteborgs universitet1
Björk, GunnelaStatsvetenskapOlof Palme och politikens medialiseringÖrebro universitet1
Björkelund, CeciliaHälsovetenskaperHälsoaspekter för kvinnor. En 32-års longitudinell epidemiologisk studie och en jämförande studie av 70-åriga kvinnor födda 1901-1902, 1905-06, 1922 och 1930.Göteborgs universitet1
Björkin, MatsLitteraturvetenskapLandskap i rörelse: film, TV och kulturell topografi.Stockholms universitet1
Björnsson, GunnarFilosofiDet modala tänkandets naturliga grundStockholms universitet1
Blomqvist, JanSociologiLösningar på alkoholproblem: betydelsen av behandling och andra inflytandenVälfärds- och utbildningsförvaltningen1
Bohlin, JanEkonomisk historiaHandelspolitik och industrialisering i Sverige 1890-1913.Göteborgs universitet1
Boholm, ÅsaSocialantropologiSpelandets symbolik och moral. Socialantropologiska perspektiv på spel som kulturfenomen i dagens Sverige.Göteborgs universitet1
Broberg, AndersPsykologi"De otroliga åren" - utvärdering av föräldrautvecklingsgrupper enligt Webster-Stratton-metoden avseende barn med utagerande problemGöteborgs universitet1
Bränström Öhman, AnnelieLitteraturvetenskapPassion och emancipation: kärlek, modernitet och kön i svenska 1900-talsromanerUmeå universitet1
Bull, ThomasJuridikFörutsebarhet och flexibilitet - en studie av retroaktivitet i förvaltningsrättenUppsala universitet1
Burkart, MikeNationalekonomiTrade Finance.Östekonomiska Institutet - SITE1
Bäckman, LarsHälsovetenskaperMänniskans kognitiva åldrande: Betydelsen av dopaminfunktionerKarolinska Institutet1
Calmfors, LarsNationalekonomiStatens och den ekonomiska politikens framtida roll i Europa.Stockholms universitet1
Carling, GerdJämförande språkvetenskap och lingvistikEtt reviderat och digitaliserat lexikon över tokhariska ALunds universitet1
Carlsson, AndersMusikvetenskapGöteborg som musikcentrum mellan kontinent och huvudstad. Kartläggning av musiklivet i Göteborg under 1800-talets förra hälftGöteborgs universitet1
Carlsson, HansNationalekonomiAtt bekämpa kartellerLunds universitet1
Christensen, JanHistoriaGöteborgsliberalismen 1850-1920. Borgerlig radikalism med förhinder.Göteborgs universitet1
Clark Nelson, MarieIdé- och lärdomshistoriaDen svenska hälsopolitiken i ett internationellt perspektiv, ca. 1850-1920.Linköpings universitet1
Collin, Sven-OlofFöretagsekonomiStyrning och utveckling av företag och föreningar: Behärska och befrämja handling.Högskolan Kristianstad1
Dahl, ÖstenJämförande språkvetenskap och lingvistikGrammatikaliseringsprocesser norr om dalälven.Stockholms universitet1
Dimberg, UlfPsykologiEmpati och Emotionell Smitta: Att förstå, uppleva och reagera på andra människors känslor.Uppsala universitet1
Ebbesson, JonasJuridikTransnationella företags miljöansvar i internationell rättStockholms universitet1
Edling, Max MHistoriaStatsformering i USA, ca 1760-1830.Uppsala universitet1
Egerland, VernerSpråkstudierNorm, variation och standardisering: Subjektsregeln i de romanska språkenLunds universitet1
Egonsson, DanFilosofiLivskvalitet och preferensers rationalitetLunds universitet1
Ekehammar, BoPsykologiStereotyper och fördomar: Automatiska och kontrollerade komponenter.Uppsala universitet1
Ekengren Oscarsson, HenrikStatsvetenskapKomparativ demokratianalys: det institutionella och väljarmässiga stödet för olika demokratimodellerGöteborgs universitet1
Ekengren, Ann-MarieStatsvetenskapIndividen i internationell politik. Olof Palme som idébärare.Göteborgs universitet1
Ekerot, Lars-JohanSpråkstudierEU-svenskan och förenklingen av författningsspråket.Lunds universitet1
Ekström, Karin M.FöretagsekonomiKonsumtionens mening och konsumenters relationer till artefakter.Göteborgs universitet1
Eriksson, EvaKulturgeografiDen moderna bostaden tar form 1940-1955. Bostad, bostadspolitik och stadsomvandling i folkhemmets stadStockholms universitet1
Fahlke, ClaudiaPsykologiDet dolda alkoholberoendet: tvärvetenskapliga studier rörande sårbarhetsfaktorer, behandling och återfallGöteborgs universitet1
Flodén, MartinNationalekonomiEn åldrande befolkning: makroekonomiska effekter och finanspolitiska konsekvenserHandelshögskolan i Stockholm1
Fogelklou, AndersJuridikRättsreformer som instrument och inspirationUppsala universitet1
Forslid, RikardNationalekonomiGlobalisering och företagslokalisering.Stockholms universitet1
Franzén, BoEkonomisk historiaSveriges utveckling mot ett enhetligt valutaområde ca 1300-1450.Stockholms universitet1
Fredrikson, MatsPsykologiEmotion och hjärnfunktion.Uppsala universitet1
Fridell, StaffanSpråkstudierOrtnamn i muntlig och skriftlig traderingUppsala universitet1
Frisk, LiselotteReligionsvetenskapNya religiösa rörelsers utveckling över tid: En studie av fem av 60-70-talens nya religiösa rörelser i samtidenHögskolan Dalarna, Falun1
Fur, GunlögHistoriaKön och kolonisation i Lappmarken - samiska kvinnor på lappmarkstingenLinnéuniversitetet Växjö1
Giannetti, MariassuntaNationalekonomiStyrelse, VDs Incitament och Corporate GovernanceHandelshögskolan i Stockholm1
Giannetti, MariassuntaNationalekonomiSkydd av minoritetsaktieägare och portföljbeslut.Handelshögskolan i Stockholm1
Glete (avliden), JanHistoriaBeskydd, organisation och politiskt entreprenörskap. Skatte-militär statsbildning i Europa 1450-1720Stockholms universitet1
Gothlin, EvaIdé- och lärdomshistoriaSynen på vänskap mellan kvinna och man i den västerländska idéhistorien.Göteborgs universitet1
Granath, SolveigJämförande språkvetenskap och lingvistikPrepositioner som styr att-satser i engelskanKarlstads universitet1
Gröjer (avliden), Jan-ErikFöretagsekonomiRedovisning, samspel och effektiva kapitalmarknaderUppsala universitet1
Grönlund, ÅkeData- och informationsvetenskapNär cyberspace landar - kulturella möten i e-demokratiprojektUmeå universitet1
Gustafson, StefanPedagogikDatorbaserad och individanpassad lästräning för elever i åk 2: En longitudinell interventionsundersökningLinköpings universitet1
Gustafsson Reinius, LottenEtnologiFörfadern i montern. En postkolonial analys av svenska museisamlingar från Kongo.Statens museer för världskultur1
Gustavsson, SverkerStatsvetenskapReformstrategier för Europeiska Unionen.Uppsala universitet1
Hall, MartinStatsvetenskapVästvärlden: ett omtvistat begreppLunds universitet1
Hammar, NiklasHälsovetenskaperInternationell migration, integration, hälsa och andra aspekter av välfärd. En epidemiologisk studie av finska tvillingar i Sverige.Karolinska Institutet1
Hansson, Gunnar DLitteraturvetenskapLars Ahlin före debuten - studier i två icke-utgivna romanerGöteborgs universitet1
Haverling, GerdAntikvetenskapA new historical syntax of Latin.Aarhus Universitet1
Heldner, ChristinaJämförande språkvetenskap och lingvistikEn lingvistiskt baserad modell för översättningskritik.Göteborgs universitet1
Helgesson, Claes-FredrikFöretagsekonomiMarknad och evidens: Kunskap och organisation i storskaliga kliniska prövningarHandelshögskolan i Stockholm1
Henfridsson, OlaFöretagsekonomiSociala implikationer av elektronisk handel: En studie av ny informationsteknik i människors vardagsliv.Umeå universitet1
Herlitz, AgnetaPsykologiKönsskillnader i kognitiva funktionerKarolinska Institutet1
Hermansson, JörgenStatsvetenskapNationell forskarskola i statsvetenskapUppsala universitet1
Hermelin, BritaKulturgeografiTjänstesektorns geografiska koncentration till storstadsregioner.Stockholms universitet1
Hjelm, JonnyHistoriaSvensk damfotboll 1966-1980.Umeå universitet1
Holmberg, SörenStatsvetenskapBilder av riksdagen - medborgare och riksdagsledamöter i den representativa demokratinGöteborgs universitet1
Holmén, MartinFöretagsekonomiHur ägarstruktur och styrning av företag påverkar företagets värde och effektivitet.Stockholms universitet1
Hwang, PhilipPsykologiStabilitet och förändring i ungdomars och unga vuxnas psykologiska utvecklingGöteborgs universitet1
Jagers, PeterSannolikhetsteori och statistikStokastiska populationsprocessers historia.Chalmers tekniska högskola1
Janvid, MikaelFilosofiNya sätt att bemöta skepticismenStockholms universitet1
Johansson, BengtData- och informationsvetenskapBilder av mediemakt - föreställningar om mediernas effekter inom politisk opinionsbildning.Göteborgs universitet1
Johansson, FolkeStatsvetenskapDen nivådelade demokratin.Göteborgs universitet1
Johnsson-Smaragdi (avliden), UllaData- och informationsvetenskapMedialiseringen av ungas livLinnéuniversitetet Växjö1
Jonnergård, KarinFöretagsekonomiAtt träda in i en profession - Inträdesstrategier och påverkan på genusstrukturen.Linnéuniversitetet Växjö1
Josefson, Eva-KarinLitteraturvetenskapFranska och belgiska socialisters litteratursyn 1898 - 1914Stockholms universitet1
Jönsson, ChristerStatsvetenskapDiplomatins väsen.Lunds universitet1
Katz, KatarinaNationalekonomiLöneskillnader mellan kvinnor och män i Ryssland. Föräldraledighet och yrkesliv i Ryssland och Sovjet.Göteborgs universitet1
Kent, AlexandraSocialantropologiÅterskapa Gemenskap: Revitaliseringen av Buddhism i Kambodja Nordiska institutet för Asienstudier (NIAS)1
Kilander, SvenbjörnHistoriaVästjämtskt sekelskifte. En regions svar på industrialiserings- och moderniseringsprocessen 1880-1930.Mittuniversitetet Campus Östersund1
Larsson, LarsåkeData- och informationsvetenskapOpinionskonsulterna. En växande maktfaktor i det svenska samhället.Örebro universitet1
Larsson, RolfSannolikhetsteori och statistikKointegrationsanalys av paneldataUppsala universitet1
Leffler, YvonneLitteraturvetenskapDen tidiga svenska brevromanen 1770-1870Karlstads universitet1
Legère, KarstenJämförande språkvetenskap och lingvistikVilda växter i bantuspråk - namn och användning: en lingvistisk, kognitiv, folktaxonomisk och etnobotanisk jämförelseGöteborgs universitet1
Lidén, ElisabethKonstMillesgården - husen, parken, människornaMillesgården1
Lindberg, AnnaHistoriaMarriage Payments in South India from 1930 to the PresentLunds universitet1
Lindblad, FrankPsykologiBetydelsen av kognitiva funktioner för utvecklandet av psykiska och sociala problem hos adopteradeInstitutet för Psykosocial medicin1
Lindmark, DanielHistoriaReligionens domesticering: Folklig religiositet i det nordliga rummet 1600-1800Umeå universitet1
Linell, PerJämförande språkvetenskap och lingvistikSamtalsforskning och språkvetenskap.Linköpings universitet1
Lobell, HåkanEkonomisk historiaSvenska politikers idéer och föreställningar om penningvärdets bestämning - relaterade till den engelska diskussionen och till den faktiskt förda penningpolitiken 1815 - 1862.Lunds universitet1
Lundberg, UlfPsykologiPsykosociala faktorer och kroppslig ohälsa: Psykobiologiska mekanismer och belastningsbesvär.Stockholms universitet1
Lundh, ChristerEkonomisk historiaStatarsystem och godsdrift i Skåne 1800 - 1950Lunds universitet1
Madison, GuyPsykologiDen musikaliska pulsens roll i mänsklig tidsmässig samordningUppsala universitet1
Magnusson Sjöberg, CeciliaJuridikSäker juridisk informationshanteringStockholms universitet1
Malm, MatsLitteraturvetenskapSpråkliga sökvägar: nytt perspektiv på svensk barock.Göteborgs universitet1
Melin, LeifFöretagsekonomiDet koncentrerade ägandets logik, familjedynamik, känslor och ansvarstagandeInternationella Handelshögskolan i Jönköping AB1
Meyer-Dietrich, ErikaReligionsvetenskapMänniskobilden i EgyptenUppsala universitet1
Millqvist, GöranJuridikPant och annan säkerhet i samband med förfoganden över fondpapper och finansiella instrument.Stockholms universitet1
Müller, Dieter K.KulturgeografiSvensk landsbygd som "pleasure periphery": Håller landsbygdens arbetsmarknad på att "amerikaniseras"?Umeå universitet1
Mårald, ErlandHistoriaI Döda fallets efterdyningar: Föreställningar om katastrofer, natur och rättUmeå universitet1
Needham, PaulFilosofiKemins filosofi.Stockholms universitet1
Neunsinger, SilkeEkonomisk historiaFeminina finanser. Om finansieringen som förutsättning för den tidiga svenska kvinnorörelsens politiska engagemang 1880-1950 i internationell belysning.Uppsala universitet1
Ney, BirgittaData- och informationsvetenskapKåseriets förklädnader - kvinnliga dagspressreportrars politiska spalter under 1900-talets första decennier.Stockholms universitet1
Nilsson (avliden), Bo GEtnologiErfarenhet och berättelse. En undersökning av Nordiska museets arbetarminnenNordiska museet1
Nilsson, AnnikaJuridikFörsiktighetsprincipen som miljörättsligt instrument och dess avgränsning i förhållande till hushållningsprincipen samt allmänna principer om rättssäkerhet och rättsskydd.Lunds universitet1
Nilsson, FredrikEtnologiAktiesparande - en ny folkrörelse? En etnologisk undersökning av aktiesparandets drivkrafter, uttrycksformer och gemenskaperLunds universitet1
Nilsson, Lars-GöranPsykologiMinne, gener och hjärnavbildningStockholms universitet1
Norén, KerstinSpråkstudierVärldens ordbok - olika sätt att beskriva olika betydelser hos samma ord.Göteborgs universitet1
Norén, LarsFöretagsekonomiOberoende vägledning på offentliga marknaderGöteborgs universitet1
Odelman, EvaAntikvetenskapMedeltida modellpredikningar - på latin och svenskaUppsala universitet1
Olsson, AndersLitteraturvetenskapDet poetiska fragmentet i modern svensk dikt.Stockholms universitet1
Olsson, Sven-OlofEkonomisk historiaSverige i det handelspolitiska maktspelet 1919-1939.Högskolan i Halmstad1
Olsson, UlfEkonomisk historiaSmå staters ekonomisk-politiska strategier i en globaliserad världsekonomi. Forskarutbildningskurs i komparativ politisk ekonomi.Göteborgs universitet1
Orth-Gomer, KristinaHälsovetenskaperStudier av sambandet mellan alkoholvanor, dryckesmönster och psykosociala förhållanden samt kranskärlssjukdom.Karolinska Institutet1
Ottosson, MikaelHistoriaSkarpskytterörelsen. Klass, genus och konstruktion av svensk nationalism.Lunds universitet1
Pagin, PeterFilosofiMening, kommunikation, förklaringStockholms universitet1
Park, Hyeon-SookJämförande språkvetenskap och lingvistikSpråklig reaktivering bland koreanska adoptivbarn i SverigeStockholms universitet1
Parkvall, MikaelJämförande språkvetenskap och lingvistikIn på bara benen på mänskliga språk. En tvärspråklig studie om pidginspråk.Stockholms universitet1
Persson, HelenaNationalekonomiDynamiken på svenska arbetsplatser - flöden av jobb och flöden av personer.Stockholms universitet1
Persson, OlleSociologiHur går det för den svenska forskningen?Umeå universitet1
Quarfood, ChristinePedagogikMontessorirörelsen: Pedagogik och propaganda i mellankrigstidens EuropaGöteborgs universitet1
Rasmussen, FinnHälsovetenskaperDiskrimineras överviktiga män på arbetsmarknaden?Karolinska Institutet1
Reimers, EvaSociologiFöreställningar om sorg och sörjande - om hälsosam och sjuk sorg, rituellt sorgearbete, och konstruktioner av normal och onormal sorg.Linköpings universitet1
Risberg, JarlPsykologiStamning: neuropsykologiska studier av orsaker och behandlingLunds universitet1
Rootzén, HolgerSannolikhetsteori och statistikKvantitativa metoder för finansiell riskhantering.Chalmers tekniska högskola1
Rosendahl, MonaSocialantropologiTransnationalism och uppfattningar om hemlandet bland kubaner i Miami, Florida.Stockholms universitet1
Rothstein, BoStatsvetenskapPolitiska institutioners kvalitet - en jämförande ansatsGöteborgs universitet1
Runeson, SverkerPsykologiKompetens som förvärvad perceptuell förmågaUppsala universitet1
Rydén, ReineEkonomisk historiaBönderna, marknaden och miljön. Nya förutsättningar för ekologiska odlare och småbrukare 1977-2002.Göteborgs universitet1
Ryrstedt, EvaJuridikBarnets bästa eller föräldrarnas - en studie av utfallet av alternativa beslutsmodeller rörande vårdnad/boende/umgängeLunds universitet1
Rönnerman, KarinPedagogikLärande och omsorg i förskolans och skolans uppdragGöteborgs universitet1
Sahlén, BirgittaHälsovetenskaperDe svårfångade orden. Ordtillägnande hos barn med hörselskada och barn med specifik språkstörning.Lunds universitet1
Sarnecki, JerzySociologiBrott, etnicitet och boendesegregation.Stockholms universitet1
Schallin, Ann-LouiseArkeologiKeramikproduktionen i Berbati under mykensk tidGöteborgs universitet1
Schönström, RikardLitteraturvetenskapFramtidens teater: Brecht, Benjamin och det konkreta.Köpenhamns universitet1
Sevón, GujeFöretagsekonomiAtt gestalta sitt företagHandelshögskolan i Stockholm1
Solér, CeciliaFöretagsekonomiKonsumtion som språk - En beskrivning av den (o)hållbara konsumtionens symbolikGöteborgs universitet1
Spaak, TorbenJuridikRelativism i rättsvetenskapenUppsala universitet1
Stenlås, NiklasEkonomisk historiaFramväxt och omvandling av Sveriges militär-industriella komplex 1945-2000KTH1
Stubbergaard, YlvaStatsvetenskapDen offentliga sektorns betydelse för invandrade kvinnors politiska inkludering.Lunds universitet1
Svanlund, JanSpråkstudierHur nya ord får betydelse. En undersökning av hur nya sammansättningar konventionaliseras.Stockholms universitet1
Svanström, YvonneEkonomisk historiaAtt handla med sex: reglering, liberalisering eller kriminalisering? Prostitutionspolitik i Sverige 1930-2000.Stockholms universitet1
Svensson, EvaArkeologiMänsklig praktik i olika sociala miljöer under medeltiden.Lunds universitet1
Svensson, Lennart GSociologiYrkesuppfattningar. En sociologisk studie av hur yrken uppfattas och värderas.Göteborgs universitet1
Tillman, JoakimMusikvetenskapWagnerinfluenser i svensk opera 1880-1920Stockholms universitet1
Träff, UlfPedagogikArbetsminne och aritmetiska svårigheter hos barn: Generell eller specifik störning?Linköpings universitet1
Uggla, FredrikStatsvetenskapSystemkritiker i demokratin: En europeisk jämförelseUppsala universitet1
Vahlne, BoHistoriaStockholms slotts inredningshistoria 1727-1973.Riksmarskalksämbetet1
Vamling, KarinaJämförande språkvetenskap och lingvistikReferensgrammatik för megrelska.Lunds universitet1
Wadensjö, CeciliaData- och informationsvetenskapTolkning och översättning i radio- och TV nyheter - Exemplet Ryssland.Linköpings universitet1
Waldén, LouiseHistoriaNålens kvinnor och pennans: Hemslöjden som kvinnlig arena.Stockholms universitet1
Wallgren Hemlin, BarbroSpråkstudierEsaias Tegnérs andliga tal - en vetenskaplig kommenterad utgåvaGöteborgs universitet1
Wigh, BengtArkeologiFördjupad osteometrisk analys av husdjursben från den vikingatida staden BirkaRiksantikvarieämbetet1
Wikforss, ÅsaFilosofiKunskap om det egna tankeinnehålletStockholms universitet1
Wisselgren, PerIdé- och lärdomshistoriaDet sociala kunskapsfältets gränser: Akademisering och könsarbetsdelning i England och i Sverige 1880-1960SISTER (inaktiv)1
Wulff, HelenaSocialantropologiDans på Irland: minne och modernitet i en postkolonial tid.Stockholms universitet1
Zillén, ErikLitteraturvetenskapDen svenska fabeln 1600-1800. En genrehistorisk studieLunds universitet1
Åkerstedt, TorbjörnHälsovetenskaperEffekten av förkortad sömn på immunsystem och hälsaInstitutet för Psykosocial Medicin1
Öhman, ArnePsykologiMedvetande och emotionell inlärningKarolinska Institutet1
Österdahl, IngerJuridikKollektiv eller individuell säkerhet? Omvandlingen av FN:s kollektiva säkerhetssystem.Uppsala universitet1