Beviljade anslag under stödformen Program

ProjektledareÄmneTitelAnslagsförvaltareSlutfört
Alanen, LilliFilosofiAtt förstå mänsklig handling. Natur, handlingsbegrepp, och värde i den västerländska filosofiska traditionen.Uppsala universitet1
Amnå, ErikStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Political Socialization and Human Agency: The Development of Civic Engagement from Adolescence to Young AdulthoodÖrebro universitet1
Berggren, ChristianFöretagsekonomiKunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomiLinköpings universitet1
Bergman, IngelaArkeologiKulturarv, landskap och identitetsprocesser i norra FennoskandienStiftelsen Silvermuseet0
Brunsson, NilsFöretagsekonomiAtt organisera marknaderSSE Institute for Research c/o HHS i Stockholm1
Dribe, MartinEkonomisk historiaEn industristads uppgång och fall: Landskrona befolkningsstudieLunds universitet0
Götherström, AndersArkeologiAtlas över förhistoriska människors genom i SverigeStockholms universitet0
Hansson, Mats GEtikDen genetiska riskinformationens etik för individ och samhälleUppsala universitet0
Hedström, PeterSociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)Segregation: Mikromekanismer och makrodynamikLinköpings universitet0
Helgesson, StefanLitteraturvetenskapVärldslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamikStockholms universitet0
Hydén, Lars-ChristerAnnan samhällsvetenskapDementia: agency, personhood and everyday lifeLinköpings universitet0
Hyltenstam, KennethJämförande språkvetenskap och lingvistikAvancerad andraspråksanvändningStockholms universitet1
Iversen, GunillaAntikvetenskapArs edendi. Methodological Models for Editions of Medieval Texts. An Editorial Laboratory in an International NetworkStockholms universitet1
Jarstad, AnnaStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Varianter av fredUmeå universitet0
Jönsson, ChristerStatsvetenskapDemokrati bortom nationalstaten? Transnationella aktörer och globala styrformer.Lunds universitet1
Kristiansen, KristianArkeologiEn ny europeisk förhistoria. Att integrera aDNA, isotoper, språkhistoria och arkeologi för en nytolkning av grundläggande förändringar i Europas förhistoria.Göteborgs universitet0
Krusell, PerNationalekonomiKlimat och hållbarhet i utvecklingsländerStockholms universitet0
Larsson, MariaPsykologi (exklusive tillämpad psykologi)Vårt unika doftsinneStockholms universitet0
Lindberg, StaffanStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Varianter på demokrati (V-Dem)Göteborgs universitet0
Norrby, CatrinJämförande språkvetenskap och lingvistikInteraktion och variation i pluricentriska språk - Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenskaStockholms universitet0
Penttinen, ArtoArkeologiStaden, guden och havetSvenska Institutet i Athen, kansli0
Rothstein, BoStatsvetenskapThe Quality of Government Institute at Göteborg UniversityGöteborgs universitet1
Rubenson, SamuelReligionsvetenskapDet tidiga klosterväsendet och det antika bildningsidealetLunds universitet1
Ruin, HansAnnan humanioraTid, minne, representation: ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingarSödertörns högskola1
Sahlin, Nils-EricFilosofiVetenskap och beprövad erfarenhet Lunds universitet0
Sonesson, GöranAnnan samhällsvetenskapCentrum för kognitiv semiotikLunds universitet1
Tallberg, JonasStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Globala institutioners legitimitetStockholms universitet0
Teorell, JanStatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)Statsbyggnad och den globala ordningens ursprung under och efter det långa 1800-taletLunds universitet0
Thomsen Thörnqvist, ChristinaFilosofiRepresentation och verklighet. Historiska och nutida perspektiv på den aristoteliska traditionen.Göteborgs universitet0
Tønnesson, SteinTvärvetenskapliga studierThe East Asian Peace Since 1979: How Deep? How Can It Be Explained?Uppsala universitet0
Ullén, FredrikHälsovetenskaperDen musicerande människan - kultur och arv i samspelKarolinska Institutet0